Valg USA 2020

Kritisk mediebruk og kildebevissthet og det amerikanske presidentvalget 2020

Det amerikanske presidentvalget finner sted 3. november 2020. I forbindelse med det har vi laget en temaside om det amerikanske valget knyttet til kritisk mediebruk og kildebevissthet. Siden blir oppdatert frem mot valget. Her finner du undervisningsopplegg i engelsk, samfunnsfag, norsk, KRLE og tverrfaglige undervisningsopplegg. Vi har også samlet noen eksterne ressurser som kan brukes i undervisningen inn mot det amerikanske valget, både på engelsk og på norsk.


Artikkelen er skrevet av Tenk. Den ble sist oppdatert 5. oktober 2020

Undervisningsopplegg knyttet til teamet:

Mange snakker om polarisering og steile fronter i den amerikanske valgkampen. I dette opplegget skal elevene reflektere rundt polarisering i USA gjennom definisjon og videoreportasje fra CNN. I slutten skal elevene skrive en kort refleksjon rundt det de har jobbet med. Her kan de gjerne bruke ekstraressurser som gir et mer utfyllende bilde av polariseringen vi ser i det amerikanske samfunnet.

Undervisningsopplegget er på engelsk, og er utarbeidet av Tenk.

Google trends har laget en egen samleside knyttet til det amerikanske presidentvalget. I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med google trends som verktøy. De blir utfordret på å gå bak tallene; Hvorfor tror du akkurat de temaene trender nå? Gjennom undervisningsopplegget får de også praktisk erfaring i å tolke og analysere diagrammer og tallmateriale. Opplegget passer like godt som et tverrfaglig undervisningsopplegg som i de ulike fagene samfunnsfag, matematikk eller engelsk.

Nettkurs satt sammen av 10 ulike YouTube-filmer som tar for seg digital kildekritikk.

Passer best for VGS

I dette undervisningsopplegget skal vi se nærmere på hvordan ulike avsendere kan belyse informasjon på ulike måter, og hvordan man bør være bevisst på dette når man leser nyhetssaker. For å bruke dette opplegget knyttet til valget i USA, kan dere feks velge temaer som "valget i USA" eller "Debatten med presidentkandidatene".

Et undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i plakaten med tips til hva man bør tenke på når man leser nyheter på sosiale medier. Her kan man gjøre tilpasninger så det passer til temaer knyttet til det amerikanske valget.

Gjennom undervisningsopplegget blir elevene oppmerksomme på hvordan tall kan spille en viktig rolle i argumentasjon, og at tall kan fremstilles på ulike måter for å skape en viss oppfatning. Her kan lærer tilpasse opplegget til det amerikanske valget ved feks å bruke det knyttet til informasjonsmateriell fra Demokratene og Republikanerne.

Tverrlesing er en effektiv teknikk for å lese kritisk. Elevene lærer å undersøke og ta stilling til mange sider ved en tekst for å gjøre seg opp en mening om teksten. Hvem er avsender? Hvilke intensjoner har avsender?
Dette opplegget kan knyttes til det amerikanske valget, ved feks å se på ulike debattinnlegg om valget i stedet for eksempeltekstene i opplegget.

Teknologien knyttet til falske videoer er i stor utvikling. I dette opplegget blir elevene kjent med hvordan falske videoer kan skape ulike utfordringer og de får diskutere mulige løsninger.

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet desinformasjon. De lærer også hvordan desinformasjon kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.

Informasjonslandskapet er større enn noen gang. Gjennom dette undervisningsopplegget får elevene reflektere over hvilke kilder de bruker til informasjon og hva som er med på å farge meningene deres.

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet filterboble. De får utforske sin egen filterboble og lærer hvordan filterbobler kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.


I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet ekkokammer, og lærer hvordan ekkokammer kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.

I debatter og diskusjoner kan man møte på argumenter som ikke virker helt rettferdige - men som samtidig setter motstanderen fast. Ofte er slike argumenter eksempler på det vi kaller feilslutninger, og det kan være frustrerende å bli utsatt for når man diskuterer en viktig sak. Da kan det hjelpe å sette ord på hvorfor det blir feil å bruke et slikt argument i en debatt.

Elevene blir bevisst hva som er hovedpåstanden i en tekst, samt å gjenkjenne argumenter for og i mot denne påstanden. De lærer også å identifisere ulike faktapåstander og meninger, og hva dette har å si for troverdigheten til innholdet. Slik styrker de kildebevisstheten sin.

Opplegget er på engelsk og er utarbeidet av BBC

Eksterne undervisningsressurser på engelsk:

Her er online aktiviteter, foredrag og kurs for førstegangsvelgere i USA -utarbeidet av MediaWise:
"Teaching first-time voters how to find reliable and accurate information about the 2020 election"

Vote based on fact, not fiction! Learn how to fact-check political misinformation before you cast your ballot for the first time."

Passer best for VGS

Leksjoner, videoer og oppgaver innen ulike temaer innen kildekritikk. Utviklet av Stanford History Education group i samarbeid med blant annet Mediawise. Videomaterialet ligger åpent ute, undervisningsoppleggene er gratis tilgjengelig ved å lage en bruker.
Passer fra ungdomsskolen.

Nettside med animasjoner og forklaring av fenomenet desinformasjon. Ligger åpent tilgjengelig. Passer fra ungdomsskolen.

En samleside med BBC's egne nyheter om desinformasjon og fake news. Dette inkluderer noen aktuelle saker om valget i USA.

Eksterne undervisningsressurser på norsk:

Undervisningsopplegg med en tilhørende materiale i form av lærerveiledning, presentasjonsfiler, arbeidsark og materiale fra andre aktører. Utarbeidet av Undervisningsplan.no

Amerikanske faktasjekkere:

Uavhengig amerikansk faktasjekker, startet opp i 1994.

Startet opp i 2007, og er eid av Poynter Institute for Media Studies. Bruker et Truth-o-meter i faktasjekkene sine.

Bruker pinocchio-skala på faktasjekk av utsagn. Har betalingsmur på artiklene sine. De har egen Youtube kanal der videoene ligger ute