Valg USA 2020

Kritisk mediebruk og kildebevissthet og det amerikanske presidentvalget 2020

Det amerikanske presidentvalget finner sted 3. november 2020. I forbindelse med det har vi laget en temaside om det amerikanske valget knyttet til kritisk mediebruk og kildebevissthet. Siden blir oppdatert frem mot valget. Her finner du undervisningsopplegg i engelsk, samfunnsfag, norsk, KRLE og tverrfaglige undervisningsopplegg. Vi har også samlet noen eksterne ressurser som kan brukes i undervisningen inn mot det amerikanske valget, både på engelsk og på norsk.


Artikkelen er skrevet av Tenk. Den ble sist oppdatert 5. oktober 2020

Undervisningsopplegg knyttet til teamet:

Valget i USA 2020 er forbi, og episode 5 av denne dokumentarserien belyser et nyhetsbilde som har blitt stadig mer polarisert. Her er et undervisningsopplegg knyttet til episoden. Gjennom dette undervisningsopplegget får elevene mulighet til å reflektere rundt medienes påvirkningskraft i forkant av et politisk valg.


Mange snakker om polarisering og steile fronter i den amerikanske valgkampen. I dette opplegget skal elevene reflektere rundt polarisering i USA gjennom definisjon og videoreportasje fra CNN. I slutten skal elevene skrive en kort refleksjon rundt det de har jobbet med. Her kan de gjerne bruke ekstraressurser som gir et mer utfyllende bilde av polariseringen vi ser i det amerikanske samfunnet.

Undervisningsopplegget er på engelsk, og er utarbeidet av Tenk.

Google trends har laget en egen samleside knyttet til det amerikanske presidentvalget. I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med google trends som verktøy. De blir utfordret på å gå bak tallene; Hvorfor tror du akkurat de temaene trender nå? Gjennom undervisningsopplegget får de også praktisk erfaring i å tolke og analysere diagrammer og tallmateriale. Opplegget passer like godt som et tverrfaglig undervisningsopplegg som i de ulike fagene samfunnsfag, matematikk eller engelsk.

Nettkurs satt sammen av 10 ulike YouTube-filmer som tar for seg digital kildekritikk.

Passer best for VGS

I dette undervisningsopplegget skal vi se nærmere på hvordan ulike avsendere kan belyse informasjon på ulike måter, og hvordan man bør være bevisst på dette når man leser nyhetssaker. For å bruke dette opplegget knyttet til valget i USA, kan dere feks velge temaer som "valget i USA" eller "Debatten med presidentkandidatene".

Et undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i plakaten med tips til hva man bør tenke på når man leser nyheter på sosiale medier. Her kan man gjøre tilpasninger så det passer til temaer knyttet til det amerikanske valget.

Gjennom undervisningsopplegget blir elevene oppmerksomme på hvordan tall kan spille en viktig rolle i argumentasjon, og at tall kan fremstilles på ulike måter for å skape en viss oppfatning. Her kan lærer tilpasse opplegget til det amerikanske valget ved feks å bruke det knyttet til informasjonsmateriell fra Demokratene og Republikanerne.

Tverrlesing er en effektiv teknikk for å lese kritisk. Elevene lærer å undersøke og ta stilling til mange sider ved en tekst for å gjøre seg opp en mening om teksten. Hvem er avsender? Hvilke intensjoner har avsender?
Dette opplegget kan knyttes til det amerikanske valget, ved feks å se på ulike debattinnlegg om valget i stedet for eksempeltekstene i opplegget.

Teknologien knyttet til falske videoer er i stor utvikling. I dette opplegget blir elevene kjent med hvordan falske videoer kan skape ulike utfordringer og de får diskutere mulige løsninger.

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet desinformasjon. De lærer også hvordan desinformasjon kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.

Informasjonslandskapet er større enn noen gang. Gjennom dette undervisningsopplegget får elevene reflektere over hvilke kilder de bruker til informasjon og hva som er med på å farge meningene deres.

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet filterboble. De får utforske sin egen filterboble og lærer hvordan filterbobler kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.


I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet ekkokammer, og lærer hvordan ekkokammer kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.

I debatter og diskusjoner kan man møte på argumenter som ikke virker helt rettferdige - men som samtidig setter motstanderen fast. Ofte er slike argumenter eksempler på det vi kaller feilslutninger, og det kan være frustrerende å bli utsatt for når man diskuterer en viktig sak. Da kan det hjelpe å sette ord på hvorfor det blir feil å bruke et slikt argument i en debatt.

Elevene blir bevisst hva som er hovedpåstanden i en tekst, samt å gjenkjenne argumenter for og i mot denne påstanden. De lærer også å identifisere ulike faktapåstander og meninger, og hva dette har å si for troverdigheten til innholdet. Slik styrker de kildebevisstheten sin.

Opplegget er på engelsk og er utarbeidet av BBC

Eksterne undervisningsressurser på engelsk:

Her er online aktiviteter, foredrag og kurs for førstegangsvelgere i USA -utarbeidet av MediaWise:
"Teaching first-time voters how to find reliable and accurate information about the 2020 election"

Vote based on fact, not fiction! Learn how to fact-check political misinformation before you cast your ballot for the first time."

Passer best for VGS

Leksjoner, videoer og oppgaver innen ulike temaer innen kildekritikk. Utviklet av Stanford History Education group i samarbeid med blant annet Mediawise. Videomaterialet ligger åpent ute, undervisningsoppleggene er gratis tilgjengelig ved å lage en bruker.
Passer fra ungdomsskolen.

Nettside med animasjoner og forklaring av fenomenet desinformasjon. Ligger åpent tilgjengelig. Passer fra ungdomsskolen.

En samleside med BBC's egne nyheter om desinformasjon og fake news. Dette inkluderer noen aktuelle saker om valget i USA.

Eksterne undervisningsressurser på norsk:

Undervisningsopplegg med en tilhørende materiale i form av lærerveiledning, presentasjonsfiler, arbeidsark og materiale fra andre aktører. Utarbeidet av Undervisningsplan.no

Supersnytts beskrivelse: Her får du vite mer om presidentvalget i USA som holdes 3. november 2020. Valget står mellom republikaneren Donald Trump, som har vært president i fire år, eller demokraten Joe Biden.

Onsdag 4. november skal NRK ha en skolespesial.

Info fra NRK Skole: "Onsdag 4. november kl 10.30 til 11 vil Rima Iraki og Ingvild Bryn ha en spesialsending for elever på ungdomsskolen og VGS, der de oppsummerer valget i USA. Se den med elevene dine!"

Amerikanske faktasjekkere:

Alle faktasjekkerne omtalt under er medlemmer av IFCN, The International Fact-Checking Network. Det er en del av The Poynter Institute, som jobber med å knytte sammen faktasjekkere i hele verden. For å bli medlem av IFCN må organisasjonene følge IFCNs krav om blant annet uavhengighet, åpenhet og kvalitet.

Uavhengig amerikansk faktasjekker, startet opp i 1994. Kjent fra sin oppstart for å avkrefte eller bekrefte såkalte “urban legends” eller vandrehistorier som det kalles på norsk.

Startet opp i 2007, og er eid av Poynter Institute for Media Studies. Bruker et Truth-o-meter i faktasjekkene sine, det er brukervennlig og kan passe i undervisning.

Bruker pinocchio-skala på faktasjekk av utsagn. Har betalingsmur på artiklene sine. De har egen Youtube kanal der videoene ligger ute.

Non-profit prosjekt drevet av Poynter institute. nettsidene kan man velge aldersgruppe, feks “gen z” eller “seniors”, altså fra skoleelever til pensjonister. Her tilbys små videoer, krasjkurs og gode tips til kildekritikk basert på aldersgruppe.

Faktasjekkavdelingen til nyhetsbyrået Associated press. AP ble grunnlagt i 1846, og skriver selv at de er et non-profit samarbeid mellom ulike nyhetsredaksjoner.

Drevet av journalister fra The Daily Caller. De er medlem av IFCN, og dermed forpliktet til å følge deres retningslinjer. Understreker på sine nettsider at de ikke er lojale mot et politisk parti.

Det internasjonale nyhetsbyrået Reuters sin faktasjekkside. Byrået er etablert i 200 byer og 94 land. De bruker en firestegs metode for å komme frem til hvilke nyheter de skal faktasjekke, og beskriver metodikken sin på spansk og engelsk her: https://www.reuters.com/fact-check/about

Nyhets-, kultur-, forbruker- og finans- underholdningsnettsted med bredt publikum i USA. Eid av selskapet Gannet. Egne faktasjekksider som inneholder lister over saker som er faktasjekket.


Eid av The Annenberg Center, University of Pennsylvania, som ønsker å sette søkelys på politisk kommunikasjon og barn og mediebruk. Nettsiden er oversiktlig og kan egne seg til bruk i undervisning. På høyre side er det en spørsmålsfunksjon hvor man kan sende mail med spørsmål og få svar.The Dispatch er et abonnement-basert og reklamefritt nyhetsnettsted. The Dispatch er en konservativ nyhetsredaksjon, men har likevel en uavhengig faktasjekkavdeling som er medlem av IFCN.

Kanskje du også er interessert i:

En temaside med fokus på undervisningsopplegg og ressurser som passer til bruk i hjemmeundervisning. En del av disse undervisningsoppleggene kan også passe som lekse.

Trenger du oppdaterte ressurser til å jobbe med konspirasjonsteorier? Lurer du på hvordan du kan møte en konspirasjonsteori i klasserommet? Hvordan tilnærme seg temaet i undervisningssammenheng?

Her er en ny temaside om konspirasjonsteorier.


En temaside med fokus på grafer, tall og statistikk -knyttet til kritisk mediebruk og kildebevissthet.