Kritisk mediebruk og hjemmeundervisning

Hei, digital-lærer!

Fra 12. mars 2020 har offentlige myndigheter innført drastiske tiltak for å forhindre spredning av koronaviruset. Et av de tiltakene er stengte skoler, barnehager og andre undervisningsinstitusjoner.

Vi i Faktisk jobber med faktasjekk, og ser at det i denne situasjonen er spesielt viktig å fokusere ekstra på kildebevissthet og kritisk mediebruk. Vi vet at ungdom henter mye informasjon og gjør seg opp meninger via digitale plattformer og sosiale medier. Derfor er det ekstra aktuelt å gi dem gode verktøy for å hente inn informasjon kildekritisk.

Undervisningsopplegg og ressurser tilpasset hjemmeundervisning

Her vil du finne undervisningsopplegg og ressurser som er tilpasset en digital løsning - der elevene får arbeidet med kildebevissthet og kritisk mediebruk. Det er en spesiell situasjon for både lærere, elever og foreldre å ha hjemmeundervisning. Det krever at vi tenker annerledes rundt hvordan vi legger opp undervisningen for elevene. Kanskje kan det være godt for elevene å få i oppgave å gå seg en tur mens de lytter til en podcast?

Vi legger vekt på at de ressursene vi legger ut her er kvalitetssikret og er rettet mot ungdom. Noen av oppleggene og informasjonen her er direkte knyttet til vurdering av informasjon om korona, men du vil også finne opplegg med andre eksempler. Vi jobber også med å gjøre om noen av de andre oppleggene vi har, slik at de kan fungere til hjemmeundervisning. Følg med på denne siden - det vil komme flere opplegg og ressurser fortløpende.

Tips oss gjerne på skole@faktisk.no om det er flere saker vi bør lage opplegg rundt eller inkludere på siden.

Artikkelen er sist oppdatert mandag 21. september

Relevante undervisningsopplegg tilpasset et digitalt klasserom

I dette opplegget skal elevene følge opp nyhetsbildet rundt eksplosjonen i Beirut 4. august 2020. Elevene får ulike kilder som de skal gå gjennom og vurdere hvordan journalistene jobber. Hvilke utfordringer møter journalistene i de ulike kildene og hvem skal du avfeie og hvem skal du lytte til?

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet filterboble. De får utforske sin egen filterboble og lærer hvordan filterbobler kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.


Informasjonslandskapet er større enn noen gang. Gjennom dette undervisningsopplegget får elevene reflektere over hvilke kilder de bruker til informasjon og hva som er med på å farge meningene deres.

En viktig del av det å ta stilling til informasjon er å vite noe om den som adresserer informasjonen. I dette undervisningsopplegget lærer elevene noen ting de kan se etter for å avgjøre kildens troverdighet. Opplegget består av en kort video med tilhørende oppgaver.

Det oppstår et stort informasjonsbehov når en krise som koronapandemien inntreffer. I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med falske nyheter i krisetid. De lærer hvordan falske nyheter spres, og får reflektere over hvordan de kan bidra til å stoppe spredningen.

Artikkel publisert hos NUPI, skrevet av Bente Kalsnes om hvordan koronautbruddet også fører med seg et utbrudd av falske nyheter. Artikkelen er på nynorsk, med tilhørende oppgavesett (se lenke nederst i artikkelen). Passer best fra 10. trinn.

Selvgående undervisningsopplegg med video og oppgaver. I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet desinformasjon. De lærer også hvordan desinformasjon kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i. Passer fra ungdomsskolen.

Selvgående undervisningsopplegg med video og oppgaver. I egne videoøkter får elevene veiledning i arbeidet. Elevene får her praktisk erfaring i faktasjekk.

Dette er en dyptgående oppgave der elevene jobber selvstendig frem til innlevering. Når elevene er ferdig kan de levere video, tekst eller presentere resultatet i videokonferanse.

Ser du fallgruven i grafen over her? Grafer kan brukes til å forklare kompliserte spørsmål. Men ofte kan de feiltolkes eller rett og slett være feil. Det å være kritisk til grafiske fremstillinger er en viktig kompetanse for å være en kritisk mediebruker.

Opplegget kan enten fungere som en liten øvelse, eller som en mer dypgående oppgave som kan gå over for eksempel en halv dag.

Elevene lærer å undersøke og ta stilling til mange sider ved en tekst for å gjøre seg opp en mening om teksten. Hvem er avsender? Hvilke intensjoner har avsender?

Bingobrettet brukes aktivt mens elevene leser nyheter og annen informasjon. Hensikten er at elevene blir bevisst ulike ting som kan svekke eller styrke troverdigheten til innholdet de leser. Dette er et opplegg som kan ta kort tid, eller være en lengre arbeidsøkt for å stimulere leselyst og nysgjerrighet.

TedEd - Faktasjekk med Google

Selvgående undervisningsopplegg med tre konkrete tips til hvordan sjekke kilder.

TedEd - Faktasjekk

Selvgående undervisningsopplegg som tar for seg hvordan en faktasjekker jobber.

Passer for ungdomsskolen

Nettkurs satt sammen av 10 ulike YouTube-filmer som tar for seg digital kildekritikk.

Passer best for VGS

Dette er et bilde som har gått viralt de siste dagene. Det beskriver en matrise med oversikt over symptomer og forskjellen mellom korona, vanlig influensa og forkjølelse. I dette opplegget skal elevene skal stilling til om de stoler på dette bildet eller ikke.

Et undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i plakaten med tips til hva man bør tenke på når man leser nyheter på sosiale medier. Her kan man gjøre tilpasninger så det passer undervisningen til sin egen klasse.

I forbindelse med den pågående korona-pandemien har flere gamle avisutklipp blitt flittig delt på Facebook og andre sosiale medier. I dette opplegget skal elevene ta stilling til om dette avisutklippet er ekte eller ikke.

Selvgående undervisningsopplegg med video, tekst og flervagsspørsmål. Tar for seg fem ting man kan gjøre for å være kildekritisk. Passer for ungdomsskolen og VGS.

Andre nyttige undervisningsressurser

Video på norsk om ting man bør tenke på for å være kildekritisk på sosiale medier. Passer for ungdomsskolen og VGS.

Medietilsynets quiz om falske nyheter. Passer best fra ungdomsskolen.

Nettside med animasjoner og forklaring av desinformasjon. Engelsk - Passer fra ungdomsskolen.

Leksjoner, videoer og oppgaver innen ulike temaer innen kildekritikk. Utviklet av Stanford History Education group i samarbeid med blant annet Mediawise. Engelsk - Passer fra ungdomsskolen.

Faktasjekker om koronaviruset

Coronavirus graphics you may have been sent on WhatsApp are not actually from Unicef

Internasjonale faktasjekktjenester

Redaktørstyrt informasjon på norsk

Podcast:

Falske råd på nett

Redaktør i Faktisk.no Kristoffer Egeberg forklarer de ulike intensjonene som kan ligge bak spredning av falsk informasjon.

Passer best for 10. trinn og VGS

Slik spres falske nyheter om koronaviruset

Artikkel på NRKbeta.

Passer best for VGS

Slik unngår du å bli lurt av falske korona-nyheter

Artikkel som gir praktiske tips om hvordan sjekke nyheter.

Passer ungdomsskolen/VGS

Podcast:

Korona: -Slik skal du leve nå.

Praktisk og enkel podcast fra NRK om hvordan vi skal oppføre oss. Gjest Daniel Kendrick som jobber med smittevern i Oslo kommune.

19 minutter

Podcast:

Den usynlige fienden:

Hva er et virus?

Kort forklart om hva et virus er. Levert av Aftenposten.

14 minutter

Podcast:

Kort om korona: Virus på alle flater

Hvor lenge kan koronaviruset overleve på en flate? Er det slik at du være forsiktig med hva du tar på?

7 minutter

YouTube-ressurser

Denne videoen viser en rekke tips til hvordan man bør forholde seg til informasjon om koronaviruset covid-19. Her finner du mange nyttige grep man kan ta for å sikre kvaliteten på informasjonen man tar til seg. Videoen er laget av The Poynter institute's MediaWise project og er på engelsk. Passer for undomsskolen og VGS

Dokumenter fra New York Times som beskriver hvordan desinformasjon kan virke.

Passer best for VGS

Noen praktiske tips til hvordan jakte på falsk informasjon.

Passer for ungdomsskolen og VGS

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Frode Forland forteller hva vi kan forvente av koronasmitten.

Passer for grunnskolen

Her viser en av våre faktasjekkere hvordan du kan faktasjekke en video på en enkel måte.

Passer for VGS og 10. trinn

Faktisk

Video: Hjemmekontor, karantene og isolasjon på 90 sekunder

Faktisk

Video: Så lenge kan korona-viruset overleve

Informasjon fra myndigheter