Kritisk mediebruk og hjemmeundervisning

Hei, digital-lærer!

Her finner du undervisningsopplegg og ressurser som er tilpasset en digital løsning. Oppleggene kan inngå i flere fag, og elevene får jobbet med kritisk mediebruk og kildebevissthet. Følg med på denne siden - vi legger ut flere opplegg og ressurser fortløpende. Vi annonserer også nye opplegg på facebooksiden vår: @Tenk.faktisk

Tips oss gjerne på tenk@faktisk.no om det er flere saker vi bør lage opplegg rundt eller inkludere på siden.

Artikkelen er sist oppdatert mandag 9. november

Undervisningsopplegg tilpasset et digitalt klasserom

Gjennom opplegget får elevene kjennskap til hva deepfake er for noe, hvilke konsekvenser det kan gi og ulike teknikker for å avsløre deepfake. Opplegget består av film med tilhørende oppgaver. Passer fra ungdomsskolen.

Passer fra ungdomsskolen

I dette undervisningsopplegget får elevene se hvordan man enkelt kan undersøke påstander om helse, kosthold og livsstil. Mediebildet har forandret seg mye de siste årene, og ufiltrert informasjon florerer i sosiale medier. Elevene trener sin kritiske tenkning ved selv å undersøke påstander og råd som har blitt gitt av influencere om helse og livsstil.

Her får du materialet til gjennomføring av en aktiv og underholdende hjemmeundervisningsøkt om kritisk mediebruk og kildebevissthet. Med Alias-kortene kan elevene få bruke sin kreativitet og trene muntlige ferdigheter samtidig som de får en god forståelse av fagbegreper knyttet til temaet.

Gjennom dette undervisningsopplegget får elevene reflektere over hvilke kilder de bruker til informasjon. Temadagen gir også elevene konkrete verktøy knyttet til kritisk mediebruk og kildebevissthet. Opplegget er lagt opp til å passe en undervisningssituasjon med hjemmeundervisning, og kan inngå i tverrfaglig arbeid eller som en del av et fag.

Dette er et selvgående undervisningsopplegg der elevene blir kjent med begrepet tverrlesing. De får en innføringsvideo med tilhørende spørsmål og de får testet ut teknikken i praksis.

Dette samtalebrettet er ment som en relasjonsbyggende og morsom aktivitet i klasserommet. Samtidig inneholder det spørsmål som oppfordrer til kritisk tenkning rundt bruk av sosiale medier.

Målet med samtalen er å bevisstgjøre elevene på egen bruk av sosiale medier, og være kritisk til de ytringene de møter der inne. Dette står sentralt innenfor de overordnede temaene i fagfornyelsen.

Valget i USA 2020 er forbi, og episode 5 av denne dokumentarserien belyser et nyhetsbilde som har blitt stadig mer polarisert. Her er et undervisningsopplegg knyttet til episoden. Gjennom dette undervisningsopplegget får elevene mulighet til å reflektere rundt medienes påvirkningskraft i forkant av et politisk valg.


Ser du fallgruven i grafen over her? Grafer kan brukes til å forklare kompliserte spørsmål. Men ofte kan de feiltolkes eller rett og slett være feil. Det å være kritisk til grafiske fremstillinger er en viktig kompetanse for å være en kritisk mediebruker.

Opplegget kan enten fungere som en liten øvelse, eller som en mer dypgående oppgave som kan gå over for eksempel en halv dag.

Elevene lærer å undersøke og ta stilling til mange sider ved en tekst for å gjøre seg opp en mening om teksten. Hvem er avsender? Hvilke intensjoner har avsender?

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet ekkokammer, og lærer hvordan ekkokammer kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.

Selvgående undervisningsopplegg med video og oppgaver. Informasjonslandskapet er større enn noen gang. Gjennom dette undervisningsopplegget får elevene reflektere over hvilke kilder de bruker til informasjon og hva som er med på å farge meningene deres.

Selvgående undervisningsopplegg med video og oppgaver. I egne videoøkter får elevene veiledning i arbeidet. Elevene får her praktisk erfaring i faktasjekk.

Dette er en dyptgående oppgave der elevene jobber selvstendig frem til innlevering. Når elevene er ferdig kan de levere video, tekst eller presentere resultatet i videokonferanse.

I dette opplegget skal elevene følge opp nyhetsbildet rundt eksplosjonen i Beirut 4. august 2020. Elevene får ulike kilder som de skal gå gjennom og vurdere hvordan journalistene jobber. Hvilke utfordringer møter journalistene i de ulike kildene og hvem skal du avfeie og hvem skal du lytte til?

Selvgående undervisningsopplegg med video og oppgaver. I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet desinformasjon. De lærer også hvordan desinformasjon kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i. Passer fra ungdomsskolen.

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet filterboble. De får utforske sin egen filterboble og lærer hvordan filterbobler kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i. Opplegget består blant annet av video og tilhørende oppgaver.


En viktig del av det å ta stilling til informasjon er å vite noe om den som adresserer informasjonen. I dette undervisningsopplegget lærer elevene noen ting de kan se etter for å avgjøre kildens troverdighet. Opplegget består av en kort video med tilhørende oppgaver.

Det oppstår et stort informasjonsbehov når en krise som koronapandemien inntreffer. I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med falske nyheter i krisetid. De lærer hvordan falske nyheter spres, og får reflektere over hvordan de kan bidra til å stoppe spredningen.

Artikkel publisert hos NUPI, skrevet av Bente Kalsnes om hvordan koronautbruddet også fører med seg et utbrudd av falske nyheter. Artikkelen er på nynorsk, med tilhørende oppgavesett (se lenke nederst i artikkelen). Passer best fra 10. trinn.

Nettkurs satt sammen av 10 ulike YouTube-filmer som tar for seg digital kildekritikk.

Passer best for VGS

Bingobrettet brukes aktivt mens elevene leser nyheter og annen informasjon. Hensikten er at elevene blir bevisst ulike ting som kan svekke eller styrke troverdigheten til innholdet de leser. Dette er et opplegg som kan ta kort tid, eller være en lengre arbeidsøkt for å stimulere leselyst og nysgjerrighet.

Et undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i plakaten med tips til hva man bør tenke på når man leser nyheter på sosiale medier. Her kan man gjøre tilpasninger så det passer undervisningen til sin egen klasse.

TedEd - Faktasjekk med Google

Selvgående undervisningsopplegg med tre konkrete tips til hvordan sjekke kilder.

TedEd - Faktasjekk

Selvgående undervisningsopplegg som tar for seg hvordan en faktasjekker jobber.

Passer for ungdomsskolen

Selvgående undervisningsopplegg med video, tekst og flervagsspørsmål. Tar for seg fem ting man kan gjøre for å være kildekritisk. Passer for ungdomsskolen og VGS.

Andre digitale undervisningsressurser:

Video på norsk om ting man bør tenke på for å være kildekritisk på sosiale medier. Passer for ungdomsskolen og VGS.

Medietilsynets quiz om falske nyheter. Passer best fra ungdomsskolen.

Nettside med animasjoner og forklaring av desinformasjon. Engelsk - Passer fra ungdomsskolen.

Leksjoner, videoer og oppgaver innen ulike temaer innen kildekritikk. Utviklet av Stanford History Education group i samarbeid med blant annet Mediawise. Engelsk - Passer fra ungdomsskolen.

Artikler og podcast:

Podcast:

Falske råd på nett

Redaktør i Faktisk.no Kristoffer Egeberg forklarer de ulike intensjonene som kan ligge bak spredning av falsk informasjon.

Passer best for 10. trinn og VGS

Slik spres falske nyheter om koronaviruset

Artikkel på NRKbeta.

Passer best for VGS

Slik unngår du å bli lurt av falske korona-nyheter

Artikkel som gir praktiske tips om hvordan sjekke nyheter.

Passer ungdomsskolen/VGS

Kanskje du også er interessert i:

Her finner du informasjon om faktasjekk som sjanger, undervisningsopplegg og ressurser knyttet til temaet.

Trenger du oppdaterte ressurser til å jobbe med konspirasjonsteorier? Lurer du på hvordan du kan møte en konspirasjonsteori i klasserommet? Hvordan tilnærme seg temaet i undervisningssammenheng?

Her er en ny temaside om konspirasjonsteorier.


Temaside med undervisnignsopplegg og ressurser knyttet til sosiale medier.