Sosiale medier

Skape, dele og konsumere

Sosiale medier er nettsteder og programvare som har som formål at brukerne skal kommunisere med hverandre. Hvordan man kommuniserer med hverandre er løst på mange måter opp gjennom årene, fra enkle chat-rom tidlig på nittitallet til oppdateringer og algoritmestyrte datastrømmer i 2020.

Sosiale medier legger i følge SNL til rette for at brukerene både kan skape, dele og konsumere innhold, og det preger måter vi kommuniserer på. Det brukes av privatpersoner, men også bedrifter, interesseorganisasjoner og kommersielle aktører bruker sosiale medier i sin kommunikasjon. Slik vil innholdet man møter i sosiale medier være en blanding av personlig kommunikasjon, personlig innhold og offentlig distribusjon av nyheter, informasjon, underholdning, markedsføring og politiske ytringer og meningsytringer. Noe av det som kjennetegner sosiale medier er at det er globale platformer som stort sett finansieres gjennom annonsørinnhold. Dette medfører at antall visninger og antall følgere blir viktige brikker i økonomien til platformene og profilerte brukere.

Influenser

Gjennom sosiale medier kan brukere følge andre brukere og profiler de interesserer seg for. Reklame via profilerte brukere på sosiale medier viser seg å ha god effekt, og det er derfor en attraktiv kanal å publisere reklame gjennom. Dette har åpnet for et stort marked og gitt næringsgrunnlag for influensere. I følge Utdanning.no jobber influensere med å påvirke andres holdninger og handlinger. Begrepet brukes om personer som får inntekt eller andre fordeler gjennom å markedsføre ulike produkter på sosiale medier.

Barn og medier 2020 undersøkelsen fra Medietilsynet viser at to av tre unge mellom 13 og 18 år siste året har sett nyheter de tror har vært falsk. 66% av disse oppgis at de så nyheten i sosiale medier. Seks av ti oppgir at de ikke foretar seg noen ting når de opplever å møte på nyhet som er falsk.

Artikkelen er skrevet av Tenk. Den er sist oppdatert 14. mai 2020


Undervisningsopplegg knyttet til temaet:

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet ekkokammer, og lærer hvordan ekkokammer kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet filterboble. De får utforske sin egen filterboble og lærer hvordan filterbobler kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.


Informasjonslandskapet er større enn noen gang. Gjennom dette undervisningsopplegget får elevene reflektere over hvilke kilder de bruker til informasjon og hva som er med på å farge meningene deres.

Elevene får konkrete verktøy de kan bruke for å avgjøre om de bør stole på det de leser på sosiale medier eller ikke.

Oppdatert med ny elevside 10. august 2020

Gjennom dette undervisningsopplegget blir elevene bedre kjent med linjediagram. De lærer hvordan man lager linjediagram, når det er hensiktsmessig å bruke og det å være oppmerksom på hvordan linjediagram kan vinkles og justeres for å få frem ulike budskap.

Ungdom bruker sosiale medier som en viktig nyhetskanal. Der profilerer også influenserene seg, og gjennom dette opplegget blir elevene bevisste på hvordan influensere jobber og hvilke motiver de har for å ytre seg.

Hvordan oppdage reklame i videoer? Hvilke krav stilles til merking av reklame i dag? Gjennom å jobbe med temaet får elevene en bedre forsåelse av fenomenet reklame i sosiale medier.

Tre ganger så mange unge bruker Youtube daglig (62%) enn befolkningen ellers, i følge Medietilsynets undersøkelse om kritisk medieforståelse 2019. I dette undervisningsopplegget lærer elevene litt om youtubere, og hvordan ulike aktører bruker dem som formidlingskanal for budskapet sitt.

Elevene får kjennskap til hvordan reklame skal merkes i sosiale medier, og øker bevisstheten sin som forbrukere av sosiale medier.

Eksterne ressurser