Grafer og fallgruver

Her skal du finne feil ved grafer og forklare mulige konsekvenser ved grafer som er laget og tolket feil.

Oppgave 1

Last ned vedlagt arbeidsark og arbeid individuelt med side 1. Dersom du ikke har fått arket printet ut fra læreren din, kan du laste ned dokumentet og tegne på det digitalt.

Oppgave 2

Arbeid med side 2 sammen med en samarbeidspartner. Her skal dere velge en av grafene og med egne ord beskrive hva som er feil med grafen og hvilke konsekvenser det får. Det er viktig å få frem at det kan være flere konsekvenser av feilene.