Hva skjer i Iran?

Hvordan skal vi jobbe med kilder under pågående opptøyer, og hvor finner vi troverdig informasjon?

Diskusjon

Oppgave 1

Se videoen om kriser i verden (1:03) og svar på spørsmålet: Hva tenker du når du hører ordet "konflikt"?

Oppgave 2

Diskuter spørsmålene i grupper.

En plakat i et demonstrasjonstog. På plakaten er det et svart-hvitt bilde av en ung iransk kvinne, med navnet MASHA AMINLI i gule bokstaver oppe til venstre og Amnesty International sin logo nederst til høyre.
I land over hele verden har det vært demonstrasjoner der iranske utvandrere og lokalbefolkningen har gått side m side og protestert mot behandlingen av Masha Amini. Foto: NTB

Oppgave 3

Du skal nå vurdere kildenes troverdighet og egnethet. Hvilke av disse kildene ville du anbefalt til en venn som ønsket å lære mer om dette? Begrunn valgene dine og diskuter med gruppa.