Kildebevissthet: Nyheter

60 min

Ofte kan du oppleve at samme nyhet blir presentert på ulike måter hos forskjellige mediehus. Hva er egentlig forskjellen?

Velg sak

Velg en større sak som er i nyhetsbildet for tiden. Bruk 10 minutter og forsøk å finne så mange ulike nyhetskilder til saken som mulig. Du kan lete etter kilder ved å gjøre et vanlig nettsøk, eller søke opp saken direkte i forskjellige nettaviser. Samle lenkene til sakene i et dokument.

Du kan bruke arbeidsarkene som ligger ved de ulike delene, eller fylle inn i ditt eget dokument eller arbeidsbok.

Se på kilder

Velg ut to eller tre av kildene, og se nærmere på dem.

Hva er felles i sakene? Hva er ulikt? Fyll ut forskjellene og likhetene i et venndiagram. Eksempeler på venndiagram ligger vedlagt som støtteark 2 og 3.

Sammenlign

Nå skal du se enda litt nærmere inn på sakene du har valgt ut, og se hvordan de har fremstilt den samme nyhetssaken på ulike måter.

1. Hvor er de to sakene publisert?

2. Hvorfor tror du de er skrevet slik de er?

3. Hvilken av dem ville du helst ha lest på fritiden? Hvorfor det?

4. Hvilken av de to nyhetssakene synes du er best? Hva er grunnen til det?

5. Hvordan synes du det var å lese om den samme nyhetssaken via flere nyhetssteder?

6. Er det noen erfaringer du ønsker å ta med deg videre?