Kildekritikk: Nyheter

60 min

Ofte kan du oppleve at samme nyhet blir presentert på ulike måter. Greier du å finne forskjellene? Hvordan kan dette påvirke oss?

Oppgave 1

Velg en større sak som er i nyhetsbildet for tiden. Bruk 10 minutter og forsøk å finne så mange ulike nyhetskilder til saken som mulig. Du kan lete etter kilder ved å gjøre et vanlig nettsøk, eller søke opp saken direkte i forskjellige nettaviser. Samle lenkene til sakene i et dokument.

Du kan bruke arbeidsarkene som ligger ved de ulike delene, eller fylle inn i ditt eget dokument eller arbeidsbok.

Oppgave 2

Velg ut to eller tre av kildene, og se nærmere på dem.

Hva er felles i sakene? Hva er ulikt? Fyll ut forskjellene og likhetene i et venndiagram. Eksempeler på venndiagram ligger vedlagt som støtteark 2 og 3.

Oppgave 3

Nå skal du se enda litt nærmere inn på sakene du har valgt ut, og sammenligne hvordan de har fremstilt den samme nyhetssaken på ulike måter.