Kildekritikk: Nyheter

Ofte kan du oppleve at samme nyhet blir presentert på ulike måter. Greier du å finne forskjellene? Hvordan kan dette påvirke oss?

Oppgave 1

Velg en større sak som er i nyhetsbildet for tiden. Bruk 10 minutter og forsøk å finne så mange ulike nyhetskilder til saken som mulig. Du kan lete etter ved å gjøre et vanlig nettsøk, eller søke opp saken direkte i forskjellige nettaviser. Samle lenkene til sakene i et dokument.

Oppgave 2

Velg ut to av , og se nærmere på dem. Sammenlign hvordan de har fremstilt den samme nyhetssaken på ulike måter ved å svare på spørsmålene.

Oppgave 3

Ut fra det du har funnet ut om de to sakene skal du nå vurder dem. Svar på spørsmålene under.