Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet i

kritisk mediebruk og kildebevissthet

Snart skolestart

Å bygge gode relasjoner er noe av det viktigste vi lærere gjør. Det legger til rette for å skape trygge rammer for læring og motivasjon videre gjennom skoleåret. Her får du tips til ulike aktiviteter knyttet til kildebruk som dere kan gjøre sammen med klassen den første tiden etter skolestart.

Informasjonslandskapet er større enn noen gang. Gjennom dette undervisningsopplegget får elevene reflektere over hvilke kilder de bruker til informasjon og hvordan de kan avdekke falske nyheter og desinformasjon. Opplegget er satt sammen av ulike læringsaktiviteter, og passer å bruke til en fagdag eller temadag.