Undervisningsopplegg for ungdom i

kritisk mediebruk og kildebevissthet

Ukas undervisningsopplegg:

CC-BY-NC-SA-4.0 Leverandør: ShutterstockLeverandør: NTB scanpix

Mange snakker om polarisering og steile fronter i den amerikanske valgkampen. I dette opplegget skal elevene reflektere rundt polarisering i USA gjennom definisjon og videoreportasje fra CNN. Avslutningsvis skal elevene skrive en kort refleksjon rundt det de har jobbet med. Her kan de gjerne bruke ekstraressurser som gir et mer utfyllende bilde av polariseringen vi ser i det amerikanske samfunnet.

Undervisningsopplegget er på engelsk, og er utarbeidet av Tenk.