UXA - Thomas Seltzers Amerika

Spørsmål til episoden

 1. Demokraten Craig og republikaneren Kim er fetter og kusine, men "lever i to adskilte virkeligheter" ifølge Thomas Seltzer.
  -
  Hva tror du han mener med det?
  - Hv
  orfor tror du de har så ulike oppfatninger av virkeligheten?

 1. Craig sier at han leser avisene Huffington Post, Washington Post og New York Times, mens Kim sier at hun får informasjon hovedsakelig fra Fox News.
  -Hvordan omtaler de hverandre og den andres nyhetskilder?

 2. Kim sier at Obamas fødselsattest var forfalsket. Thomas Seltzer stiller henne spørsmålet: How would you know?/Hvordan kan du vite det?

- Har du noen tanker om hvordan Kim kunne gått frem dersom hun ønsket å sjekke om denne påstanden faktisk stemte eller ei?

 1. Fairness-doktrinen som skulle sikre objektivitet og nøytralitet i pressen ble avviklet av Ronald Reagan i 1987.
  -Hva tror du dette har hatt å si for nyhetsbildet i USA?

 2. Hvordan ville du forklart begrepet fake news? Mange mener at fake news blir misbrukt, hva tror du ligger i det?