Alias-spill med kildebevissthet og kritisk mediebruk

Fagbegreper

Kritisk mediebruk

Kildebevissthet

Fag

Norsk

Samfunnsfag

KRLE

Læringsmål

  • Hva som kjennetegner innhold, kilder og avsendere man kan stole på, og når det er grunn til å være ekstra forsiktig

  • Hvordan algoritmene rundt oss former helhetsbildene vi ser

  • Å reflektere over avsenders motivasjon for å ytre seg

Hensikt

Her får du materialet du trenger til å ha en aktiv og underholdende økt om kritisk mediebruk og kildebevissthet. Med Alias-kortene får elevene vært kreative og trent muntlige ferdigheter samtidig som de får en god forståelse av fagbegreper knyttet til kritisk mediebruk og kildebevissthet.

Omfang: 20 min - 2 timer

Sist oppdatert: 3. november 2020

Undervisningsopplegg

Forarbeid med elevene

For at elevene skal kunne forklare ordene de trekker trenger de å jobbe med og kjenne til fagbegrepene på forhånd. Dette kan for eksempel gjøres ved å jobbe med begrepenene i Quizlet, eller at gruppa trekker et og ett kort og leser beskrivelsen av ordet i ordlista, eller at gruppa trekker ett og ett kort og gjør et nettsøk på begrepet, hvis de ikke kjenner det fra før. Dere kan også gå gjennom begrepene i felleskap i klassen.

På elevsiden, som du kan dele ut til elevene dine, har vi bygget inn flashcards fra Quizlet og quiz fra Quizlet som elevene kan bruke til å trene på begrepene. Der finner de også ordlista som hører til kortene.

Alias

Forberedelser til spillet

Elevene deles inn i lag, der to og to lag får tildelt kortstokken og skal spille mot hverandre. Kortene finner du i pdf-filene til høyre. Du kan velge mellom 1 kort på hver side eller 9 kort på hver side. Kortene kan klippes opp av elevene underveis. Du kan enten sette opp en tidtaker på tavla, eller la en av elevene være tidtaker. Tiden kan tilpasses, men ofte passer det med ett minutt. Det laget med eleven med bursdag nærmest 17. mai kan starte spillet.

Spillet

Eleven trekker det øverste kortet fra bunken, og skal bruke ord for å få de andre på laget til å gjette hvilket ord det står på kortet. Ordet på kortet skal ikke brukes. Hvis laget klarer å gjette ordet, beholder de kortet og kan trekke et kort til som skal forklares. Når tiden er ute kan motstanderene få forsøke å gjette ordet. Derette går turen videre til det andre laget. Det laget som vinner spillet er de som har flest kort når hele kortstokken er brukt opp.

Utvidelser

Det går an å spille spillet i flere runder med ulike varianter. Det kan da være lurt å øke vanskelighetsgraden på variantene jo flere runder dere spiller, siden begrepene da blir mer og mer kjent for elevene. Første runde kan for eksempel være Alias-versjonen. Andre runde kan være at man ikke skal bruke ord, men tegne på papir, tredje runde kan være miming og siste runde kan være å forklare ordet ved hjelp av ett annet ord. Vi har også lagt med noen blanke kort der dere kan fylle på egne ord som passer deres klasse.

Digitalt alternativ:

Vi har lagt inn begrepene i en Quizlet, der elevene kan jobbe individuelt eller i grupper med å trene på begrepene. Ved å bruke Quizleten får dere noen flere muligheter til å jobbe med begrepene, feks ved memoryspill, gravity og det å taste inn svaret.

Kanskje du også er interessert i:

Gjennom dette spillet blir elevene kjent med vanlige fallgruver man kan gå i når man lager grafer. Slik kan de bli mer kritiske i møte med grafiske fremstillinger av informasjon. Her får elevene også trent muntlige ferdigheter.

Elevene lærer å undersøke og ta stilling til mange sider ved en tekst for å gjøre seg opp en mening om teksten. Hvem er avsender? Hvilke intensjoner har avsender?

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet ekkokammer, og lærer hvordan ekkokammer kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.