Bør du være skeptisk til nettsiden?

Fagbegreper

  • Troverdig
  • Avsender

Fag

  • Norsk
  • Samfunnsfag

Kompetansemål


Hensikt

En oversiktlig innføring i hva man bør se etter for å vite om man bør være skeptisk til en nettside.

Omfang: 10-30 min

Sist oppdatert: november 2019

Undervisningsopplegg

  1. Gå gjennom punktene i bildet over om hvilke ting man kan se etter for å vite om man bør være skeptisk til nettsider.
  2. Ta for dere et søk innen det temaet dere jobber med i faget nå. Hvilke nettsider dukker opp? Er det noen av de dere bør vær skeptiske til? Hvorfor?
  3. Ta oppsummerende samtale i plenum etterpå

Ressurser

  • Lenke til bildet!