Bli bevisst påstander med "Evidence toolkit"

Fagbegreper

 • Meninger

 • Fakta

 • Argumenter

 • Påstand

 • Opinion

 • Fact

 • Arguments

 • Claim

Fag

 • Engelsk

 • Samfunnsfag

Læringsmål

 • Forskjellen på fakta og meninger du blir presentert for.

 • Hva som kjennetegner innhold, kilder og avsendere man kan stole på, og når det er grunn til å være ekstra forsiktig

 • Å reflektere over avsenders motivasjon

Hensikt

Elevene blir bevisst hva som er hovedpåstanden i en tekst, samt å gjenkjenne argumenter for og i mot denne påstanden. De lærer også å identifisere ulike faktapåstander og meninger, og hva dette har å si for troverdigheten til innholdet. Slik styrker de kildebevisstheten sin.

Omfang: 30 min -4 undervisningsøkter

Sist oppdatert: 23. januar 2020

Undervisningsopplegg

 1. I forkant av opplegget er det lurt å ha jobbet med hva hovedpåstanden i en tekst er, samt hvordan man finner argumenter for eller i mot denne påstanden. Det er også lurt å ha pratet om forskjellen mellom en faktapåstand og en meningspåstand.

 2. The evidence toolkit - the tools for getting from news to truth er laget i et samarbeid mellom BBC og flere andre aktører. De har plukket ut fem tekster om ulike temaer der elevene skal lese, finne hovedpåstand, argumenter for og i mot dette og identifisere ulike påstander i teksten. Underveis har de mulighet til å få hjelp, og de får også tilbakemelding på det de gjør og valgene de tar underveis.

  1. En tekst om dieselbiler og deres utslipp: Air pollution: are dieselcars always the biggest health hazard?

  2. En tekst om frukt: All dietary advice was fruit company conspiracy

  3. En tekst om hjemløse: Homelessness is now the face of this Tory era.

  4. Kvinners påkledning: Credibility does not hinge on wearing sleeves

  5. Falske bostedsløse: Fake beggars are exploiting the British public- and the real beggars.

 3. Denne ressursen egner seg godt for å differensiere arbeidet innad i klassen, ved at elevene får i oppgave å jobbe med teksten på sitt faglige nivå. Et annet alternativ er at hele klassen jobber med samme tekst, og at arbeidet da kan gå over flere økter.

 4. Elevene noterer ned hvilke ting man kan se etter for å finne hovedpåstanden i teksten.

 5. Elevene noterer ned hvilke tips man får underveis for å finne påstandene. Hva bør man se etter for å avgjøre om det er meninger eller faktapåstander, samt avgjøre troverdigheten deres?

 6. Ta oppsummerende samtale om teksten etterpå.