Undervisningsopplegg

Dilemma!!

Fagbegreper

Nyheter

Klikkagn

Overskrift

Kildebevissthet

Fag

Norsk

Samfunnsfag

KRLE

Naturfag

Læringsmål

  • Hva som kjennetegner innhold, kilder og avsendere man kan stole på, og når det er grunn til å være ekstra forsiktig

  • Å reflektere over avsenders motivasjon for å ytre seg

Hensikt

Har du fem minutter igjen av timen? Eller trenger du et tema til en klassediskusjon? Her er opplegget som både kan gjøres praktisk og ikke krever noe særlig forarbeid.

Omfang: 5 min - 20 min

Sist oppdatert: 24. september 2020

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Undervisningsopplegg

Dilemma på tavla:

Ta dilemmaet opp på tavla/lerretet/Smartboarden, så alle i klassen kan se det. Du kan enten vise dilemmaene direkte fra bildekarusellen på nettsiden her, eller laste dem ned fra ressursmappen til høyre.

Velge side i klasserommet:

Del klasserommet i to, der hver side representerer de ulike valgene. Elevene skal ta stilling til dilemmaet og gå til den siden som representerer deres valg.

Klasseromsprat som oppsummering

Dilemmaene har ikke noe rett eller galt svar. Poenget er at det kan skape bevissthet rundt egne valg, og være et godt utgangspunkt for en klasseromsdiskusjon rundt temaer innen kildebevissthet og kritisk mediebruk. En mulighet er også å snakke med klassen om hvordan de påvirkes av de andre sitt valg. Kanskje vil noen bytte side når de hører andres argumenter?

Forsalg til oppfølgingsspørsmål:

  • Hvorfor valgte du det?

  • Hva kan fordeler og ulemper være ved det valget?

  • Hvorfor tror dere klassen fordelte seg slik?

  • Hvorfor valgte du ikke det andre?

Alternativer

  • Elevene kan også bli sittende på plassen sin, men feks reise seg hvis de ville valgt den ene, og bli sittende hvis de ville valgt den andre.

Ressurser

Kanskje du også er interessert i:

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet filterboble. De får utforske sin egen filterboble og lærer hvordan filterbobler kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.


Gjennom undervisningsopplegget blir elevene oppmerksomme på hvordan tall kan spille en viktig rolle i argumentasjon, og at tall kan fremstilles på ulike måter for å skape en viss oppfatning.

Elevene lærer å undersøke og ta stilling til mange sider ved en tekst for å gjøre seg opp en mening om teksten. Hvem er avsender? Hvilke intensjoner har avsender?