Din feilslutning er..

Fagbegreper

 • Slutning
 • Årsak
 • Virkning
 • Feilslutning
 • Argumentasjon

Fag

 • Naturfag
 • Norsk

Kompetansemål

Naturfag

 • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
 • identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk

Norsk

 • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
 • gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på
 • drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende

Hensikt

I debatter og diskusjoner kan man møte på argumenter som ikke virker helt rettferdige - men som samtidig setter motstanderen fast. Ofte er slike argumenter eksempler på det vi kaller feilslutninger, og det kan være frustrerende å bli utsatt for når man diskuterer en viktig sak. Da kan det hjelpe å sette ord på hvorfor det blir feil å bruke et slikt argument i en debatt.

Omfang: 45 min

Sist oppdatert: 23. januar 2020

Undervisningsopplegg

Introduksjon til tema

Hva er en slutning? Hvordan har dette sammenheng med argumentasjon?

Presentasjonsfilen er delt i tre deler:

Forside med mål for økta

  • Beskrive hva en slutning er og hva som er sammenhengen mellom argumentasjon og slutninger
  • Beskrive hva en feilslutning er
  • Identifisere ulike typer feilslutninger i debatt

Fire eksempler

  • En kort beskrivelse
  • Eksempel på hvordan feilslutningen kan brukes
  • Utdypning med begrunnelse og kontekst

Gjennomgang av Finn paret

  • De fire eksemplene i oppgaven med forslag til løsning og begrunnelse

Finn paret

Ressurs: oppgaveark med fire eksempler på feilslutninger

 1. Elevene jobber sammen med læringspartner eller i mindre grupper. De skal:
  • Lese gjennom eksemplene
  • Sette strek mellom eksempel og relevant feilslutning
  • Begrunne valgene sine
 2. Ha en plenumssamtale om løsningene
  • Bruk siste del av presentasjonsfila


Rollespill

Oppgaven står også beskrevet i presentasjonsfila. Kortene kan skrives ut som dobbeltsidig utskrift med fire lysbilder per ark.

 • Elevene skal jobbe sammen med læringspartner
 • De får utdelt to kort
  • Et rollekort
  • Et feilslutningskort
 • Først skal de bli enige om de er for eller mot - det står noen hint i rollekortet
 • Deretter skal de skrive ned argumenter der de bruker feilslutningen fra kortet
 • Del deretter elevene i grupper på fire, med èn rolle per elev (det vil si at læringspartnere ikke kan være på samme gruppe)
 • Nå skal elevene spille ut rollekortet

Ressurser

Beskrivelsene av de ulike feilslutninger er i stor grad direkte oversettelser fra Thou shalt not commit logical fallacies.