Falske nyheter

Fagbegreper

  • Falske nyheter

  • Kritisk medieforståelse

  • Propaganda

  • Feilinformasjon

  • Desinformasjon

Fag

  • Norsk

  • Samfunnsfag

Kompetansemål


Hensikt

Gjennom undervisningsopplegget lærer elevene å gjenkjenne falske nyheter, hvordan skille fakta og meninger. De får også kjennskap til hvorfor noen ønsker å lage og spre falske nyheter.

Omfang: 1-2 økter

Sist revidert: september 2019

Undervisningsopplegg

  1. Undervisningsopplegget består av en veilederguide og en ppt-presentasjon til bruk i klasserommet. Opplegget er laget av Medietilsynet, Utdanningsdirektoratet og Faktisk.

  2. I veilederguiden (pdf) får du mer info om falske nyheter. Der står også fagbegrepene forklart. Veilederguiden gir også forslag til progresjon og tips underveis i undervisningen. Det kan være lurt å lese veilederen i forkant av undervisningen.

  3. I timen kan du ha presentasjonen på tavla og bruke veilederguiden som støtte underveis.


Ressurser

Kanskje du også er interessert i:

En temaside med undervisningsopplegg og ressurser.

Dette samtalebrettet er ment som en relasjonsbyggende og morsom aktivitet i klasserommet. Samtidig inneholder det spørsmål som oppfordrer til kritisk tenkning rundt bruk av sosiale medier.

Målet med samtalen er å bevisstgjøre elevene på egen bruk av sosiale medier, og være kritisk til de ytringene de møter der inne. Dette står sentralt innenfor de overordnede temaene i fagfornyelsen.

Hvordan lese bilder kritisk? Plattfomer som Instagram, Youtube, Sanpchat, TikTok og 9gag publiserer mye av innholdet i bilde- eller videoformat. I dette undervisningsopplegget får elevene trent på konkrete teknikker for å lokalisere hvor bildet er tatt. De blir også kjent med noen bildeverktøy som kan være nyttig for bildegraving. Passer fra ungdomsskolen.