Falske nyheter

Hensikt

Gjennom undervisningsopplegget lærer elevene å gjenkjenne falske nyheter, hvordan skille fakta og meninger. De får også kjennskap til hvorfor noen ønsker å lage og spre falske nyheter.

Omfang: 1-2 økter

Sist revidert: september 2019

Undervisningsopplegg

  1. Undervisningsopplegget består av en veilederguide og en ppt-presentasjon til bruk i klasserommet. Opplegget er laget av Medietilsynet, Utdanningsdirektoratet og Faktisk.
  2. I veilederguiden (pdf) får du mer info om falske nyheter. Der står også fagbegrepene forklart. Veilederguiden gir også forslag til progresjon og tips underveis i undervisningen. Det kan være lurt å lese veilederen i forkant av undervisningen.
  3. I timen kan du ha presentasjonen på tavla og bruke veilederguiden som støtte underveis.


Ressurser

Fagbegreper

  • Falske nyheter
  • Kritisk medieforståelse
  • Propaganda
  • Feilinformasjon
  • Desinformasjon

Fag

  • Norsk
  • Samfunnsfag

Kompetansemål