Falske videoer

Fagbegreper

 • Deep fakes
 • Falske videoer

Fag

 • Samfunnsfag
 • Kunst og håndtverk
 • KRLE

Kompetansemål

Samfunnsfag, 10. årstrinn:

 • vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår
 • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
 • utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten

KRLE, 10. årstrinn:

 • identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon

Kunst og Håndverk, 10. årstrinn:

 • utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter
 • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess

Hensikt

Teknologien knyttet til falske videoer er i stor utvikling. I dette opplegget blir elevene kjent med hvordan falske videoer kan skape ulike utfordringer og diskuterer mulige løsninger.

Omfang: 45 min

Sist oppdatert: 29. november 2019

Undervisningsopplegg

Programvaren for å lage falske videoer, også kalt "deep fakes" er i stadig utvikling og blir stadig mer tilgjengelig. Artikkelen ligger i lenkelisten til høyre, der finner du også lysbilder med refleksjonspørsmålene.

Se videoene

Hva tenker dere slike falske videoer kan brukes til? Hvilke fordeler kan teknologien gi oss? Hvilke utfordringer skaper det?

Les teksten

Teknologigigantene vil stanse falske videoer før valgkampen i USA -aldri sett en så rivende utvikling.

Diskuter spørsmålene

 1. Hva tenker dere om snapchatfiltre?
 2. Hvordan kan falske videoer være skadelig?
 3. Hvilke løsninger på utfordringen blir presentert i teksten?
 4. Kan dere komme på flere løsninger enn de som presenteres i teksten?