Undervisningsopplegg

Folkeopplysningen: Eksperten

Fagbegreper

Ekspert

Fag

Norsk

Samfunnsfag

KRLE

Naturfag

Læringsmål

 • Forskjellen på fakta og meninger du blir presentert for.

 • Hva som kjennetegner innhold, kilder og avsendere man kan stole på, og når det er grunn til å være ekstra forsiktig

 • Å reflektere over avsenders motivasjon for å ytre seg

Hensikt

Eksperter uttaler seg i media hver dag. Hvem er de? Hva skal til for å bli en ekspert? Hvilken påvirkning har de på oss?

Her er et undervisningsopplegg knyttet til Folkeopplysningens episode Eksperten.

Omfang: 60 min

Sist oppdatert: 24. september 2020

Undervisningsopplegg

Del ut lenkene til elevsidene:

Elevside med oppgaver:

Elevsiden består av noen oppgaver elevene skal løse før de ser episoden, og noen spørsmål de skal jobbe med etter å ha sett episoden.

Før elevene ser dokumentaren foreslår vi at de svarer på følgende spørsmål:

 1. Hva mener du skal til for å kalle seg ekspert?

 2. Hva synes du om å bruke eksperter til å uttale seg om saker i mediene?

 3. Hvorfor bruker mediene eksperter til å uttale seg, tror du?

De kan svare på spørsmålene i skriveboka eller i et eget dokument. Det kan også være en god løsning å ta spørsmålene muntlig.

Etter at elevene har sett dokumentaren kan de jobbe med følgende spørsmål:

 1. Hvorfor tror du at eksperter brukes i utstrakt grad i mediene?

 2. Hva mener du er fordelene med at det brukes eksperter i omtale av ulike saker i mediene?

 3. Hva mener du er ulemper med at det brukes eksperter i omtale av ulike saker i mediene?

 4. Hvordan hadde nyhetene og artikler fremstått uten utalelser fra eksperter?

 5. Er det noen måter du tenker mediene kunne belyst temaer på uten bruk av eksperter? Hvordan?

 6. Hva er det viktig å være oppmerksom på når eksperter uttaler seg knyttet til en sak?

Noen av spørsmålene kan egne seg godt til klassediskusjon, og det kan være lurt å ta en oppsummerende prat om dem i plenum etter å ha jobbet med dem. Det kan også være interessant å høre om dokumentaren har påvirket synet elevene har på eksperter. Hva skal til for at elevene stoler på en ekspert nå?

Alternativer

Du kan eventuelt tilpasse opplegget ved å gi elevene beskjed om å svare på et utvalg av spørsmålene.

Noen av spørsmålene kan også være gode utgangspunkt for en skriveoppgave eller klasseromsdebatt.

Kanskje du også er interessert i:

Har du fem minutter igjen av timen? Eller trenger du et tema til en klassediskusjon? Her er opplegget som både kan gjøres praktisk og ikke krever noe særlig forarbeid. Dilemmaer knyttet til kritisk mediebruk og kildebevissthet.


Temaside med undervisnignsopplegg og ressurser knyttet til sosiale medier.

I dette opplegget skal elevene følge opp nyhetsbildet rundt eksplosjonen i Beirut 4. august 2020. Elevene får ulike kilder som de skal gå gjennom og vurdere hvordan journalistene jobber. Hvilke utfordringer møter journalistene i de ulike kildene og hvem skal du avfeie og hvem skal du lytte til?