Grafer og fallgruver

Fagbegreper

 • Graf

 • Budskap

Fag

 • Matematikk

 • Samfunnsfag

 • Norsk

Kompetansemål

Matematikk, kompetansemål etter 9. trinn

 • tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet

 • utforske og argumentere for korleis framstillingar av tal og data kan brukast for å fremje ulike synspunkt

Matematikk, kompetansemål etter 10. trinn

 • tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet

 • modellere situasjonar knytte til reelle datasett, presentere resultata og argumentere for at modellane er gyldige

Samfunnsfag, kompetansemål etter 10. årstrinn

 • vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår

Norsk, kompetansemål etter 10. årstrinn

 • bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster

Hensikt

Gjennom dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med vanlige fallgruver man kan gå i når man lager grafer. Slik kan de bli mer kritiske i møte med grafiske fremstillinger av informasjon. Opplegget kan enten fungere som en liten øvelse, eller som en mer dypgående oppgave som kan gå over for eksempel en halv dag.

Omfang: 30 min - halv dag

Sist oppdatert: 27. mars 2020

Undervisningsopplegg

Forberedelser

Del ut arbeidsarket til elevene. Arbeidsarket kan deles ut digitalt, og elevene kan lage strekene digitalt.

Elevarbeid:

Arbeidsark side 1: Elevene jobber med å koble beskrivelsen av grafen og bildet av grafen.

Arbeidsark side 2: Elevene velger ut en av grafene og går litt mer i dybden på den.

Avslutning:

Som avslutning kan elevene for eksempel levere inn arket sitt, eller noen av de kan presentere side 2 av arbeidsarket for resten av klassen eller i en liten gruppesamtale med lærer og noen medelever.

Ressurser

Kanskje du også er interessert i:

Dette er et selvgående undervisningsopplegg der elevene blir kjent med begrepet tverrlesing. De får en innføringsvideo med tilhørende spørsmål og de får testet ut teknikken i praksis.

En temaside med undervisningsopplegg og ressurser

Informasjonslandskapet er større enn noen gang. Gjennom dette undervisningsopplegget får elevene reflektere over hvilke kilder de bruker til informasjon og hva som er med på å farge meningene deres.