Herman blir grønn

Fagbegreper

 • Meninger
 • Agenda
 • Motivasjon
 • Troverdighet
 • Sponsing
 • Spredning

Fag

 • Norsk
 • Samfunnsfag
 • Naturfag

Læringsmål

 • Forskjellen på fakta og meninger du blir presentert for.
 • Hva som kjennetegner innhold, kilder og avsendere man kan stole på, og når det er grunn til å være ekstra forsiktig
 • Å reflektere over avsenders motivasjon

Hensikt

Tre ganger så mange unge bruker YouTube daglig (62%) enn befolkningen ellers, i følge Medietilsynets undersøkelse om kritisk medieforståelse 2019. I dette undervisningsopplegget lærer elevene litt om youtubere, og hvordan ulike aktører bruker dem som formidlingskanal for budskapet sitt.

Omfang: 60 min

Sist oppdatert: 23. januar 2020

Undervisningsopplegg

 1. Start med å se filmen "gummibåt nedover akerselva"
 2. Hva var hovedbudskapet til Herman Dahl i denne filmen?
 3. Hvem sponser denne videoen, og hvordan var det merket? Hva går samarbeidet ut på for Herman i dette tilfellet?
 4. Nettavisen publiserer en artikkel med tittelen: "Uforsvarlig av Oslo kommune å betale unge bloggere for å være miljø-forbilder"
 5. Der skriver de blant annet: "Kjøper unge influensere og betaler millionbeløp for troverdigheten." Hva menes med dette? Hvilken troverdighet har Herman når han blir betalt? Stoler du på folk som får betalt for å fronte produkter eller holdninger?
 6. Elevene skriver et leserinnlegg på max 300 ord der de argumenterer for hva de mener i denne saken.