Tilpasset hjemmeundervisning:

Alias-spill med kildebevissthet og kritisk mediebruk

Fagbegreper

Kritisk mediebruk

Kildebevissthet

Fag

Norsk

Samfunnsfag

KRLE

Læringsmål

  • Hva som kjennetegner innhold, kilder og avsendere man kan stole på, og når det er grunn til å være ekstra forsiktig

  • Hvordan algoritmene rundt oss former helhetsbildene vi ser

  • Å reflektere over avsenders motivasjon for å ytre seg

Hensikt

Her får du materialet til gjennomføring av en aktiv og underholdende hjemmeundervisningsøkt om kritisk mediebruk og kildebevissthet. Med Alias-kortene kan elevene få bruke sin kreativitet og trene muntlige ferdigheter samtidig som de får en god forståelse av fagbegreper knyttet til temaet.

Omfang: 20 min - 2 timer

Sist oppdatert: 26. november 2020

Undervisningsopplegg

Forarbeid for elevene (30 min)

Det er nødvendig at elevene kjenner til spillets fagbegreper for at de kan forklares under aktiviteten. På elevsiden kan elevene selv trene på begrepene med flashcards og quiz fra Quizlet i forkant av spillet. Flashcardsene kan også brukes til andre aktiviteter som f.eks. memory og gravity. Ordlista som tilhører kortene finnes også på elevsiden.

Spille Alias digitalt

Forberedelser til spillet

Elevene deles inn i lag på 2-4 spillere. Vi anbefaler at elevene spiller med makismalt to lag mot hverandre. Lagene som skal spille mot hverandre får tildelt én "kortbunke". Kortbunkene ligger i bildekarusellen på elevsiden. En av elevene kan være tidtaker. Tiden kan tilpasses, men ofte passer det med ett minutt. Det laget med eleven som har bursdag nærmest 17. mai kan starte spillet, og får tildelt kortbunken først.

Spillet

Selve spillet kan gjennomføres digitalt, feks på Teams, Zoom eller Meet.

Eleven fra laget som starter, trekker et kort fra en av de fire "kortbunkene" på elevsiden. Eleven skal prøve å få de andre på laget sitt til å gjette hvilket ord som står på kortet. Ordet på kortet skal ikke nevnes i forklaringen, så elevene må bruke andre ord og referanser for at medspillerne skal gjette riktig. Hvis laget klarer å gjette ordet, beholder de kortet og kan trekke enda et kort som skal forklares. Dersom eleven uheldigvis nevner ordet, får laget et minuspoeng og eleven må trekke et nytt kort. Når tiden er ute kan de andre motstanderne også forsøke å gjette ordet. Deretter går turen videre til det andre laget. Når tiden er ute eller hele kortstokken er brukt opp, vinner det laget med flest kort. Lærer kan selv sette en tid for aktiviteten eller velge å la elevene spille opp hele kortbunken.

Utvidelser

Det går an å spille spillet i flere runder med ulike varianter. Siden elevene blir mer kjent med begrepene, kan det være lurt å øke vanskelighetsgraden for de neste rundene. F.eks.: Første runde kan være Alias-versjonen. Andre runde kan være at man ikke skal bruke ord, men tegne på papir/skjerm. Tredje runde kan være miming, og i den siste runden skal eleven kun bruke ett annet ord som sin forklaring.

Analogt alternativ:

Her finner du Aliasversjonen laget til bruk i klasseromsundervisning.

Kanskje du også er interessert i:

Gjennom dette spillet blir elevene kjent med vanlige fallgruver man kan gå i når man lager grafer. Slik kan de bli mer kritiske i møte med grafiske fremstillinger av informasjon. Her får elevene også trent muntlige ferdigheter.

En temaside med fokus på undervisningsopplegg og ressurser som passer til bruk i hjemmeundervisning. En del av disse undervisningsoppleggene kan også passe som lekse.

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet ekkokammer, og lærer hvordan ekkokammer kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.