Temadag om

Kritisk mediebruk og kildebevissthet

Fagbegreper

Kilde

Filterboble

Informasjonslandskap

Ekspert

Fag

Norsk

Samfunnsfag

KRLE

Tverrfaglig:

Demokrati og medborgerskap

Livsmestring

Læringsmål

  • Forskjellen på fakta og meninger du blir presentert for.

  • Hvordan algoritmene rundt oss former helhetsbildene vi ser

  • Hva som kjennetegner innhold, kilder og avsendere man kan stole på, og når det er grunn til å være ekstra forsiktig

  • Å reflektere over avsenders motivasjon for å ytre seg

Hensikt

Informasjonslandskapet er større enn noen gang. Gjennom dette undervisningsopplegget får elevene reflektere over hvilke kilder de bruker til informasjon. Temadagen gir også elevene konkrete verktøy knyttet til kritisk mediebruk og kildebevissthet. Opplegget er lagt opp til å passe en undervisningssituasjon med hjemmeundervisning, og kan inngå i tverrfaglig arbeid eller som en del av et fag.

Omfang: 1 dag

Sist oppdatert: 23. november 2020

Undervisningsopplegg

Opplegget er bygget opp av økter bestående av egenarbeid og samarbeid i smågrupper. I tillegg kan det være nyttig at dere møtes som klasse innimellom for å oppsummere det dere har jobbet med -bruk den platformen dere pleier å bruke til dette. Kanskje kan du som lærer være tilgjengelig for spørsmål i en felles chat mens elevene har egenarbeid?

Egenarbeid 60 min:

Som en introduksjon av denne dagen kan elevene jobbe med to oppstartsaktiviteter, som i utgangspunktet kan være selvgående:

  1. Informasjonen du møter

  2. Hva er en filterboble?

Lenkene du kan dele med elevene ligger under ressurser til høyre på denne siden.

På elevsidene ligger det video med tilhørende oppgaver. Elevene skal se på videoen og svare på de tilhørende spørsmålene. Elevene kan svare på oppgavene i et dokument som de leverer på læringsplattformen dere bruker.

Det kan være lurt å ha en felles oppsummering etter de to introduksjons-oppleggene.

Samarbeid i smågrupper 60-120 min

I opplegget Lese nyheter i sosiale medier skal elevene bruke det de lærer til å finne eksempler som illustrerer punkter fra plakaten. Her kan gjerne elevene jobbe sammen to og to eller i små grupper. Lærer setter opp møtet for elevene der dere pleier å treffes digitalt. Lenken til elevenes oppgave finner du under ressurser.

Egenarbeid - 60-90 min

Avslutningsvis kan dere jobbe med

Her skal elevene jobbe med noen oppgaver før og etter at de ser episoden "Eksperten" av Folkeopplysningen.

Elevene kan bruke det de har lært i løpet av dagen.

Avslutning:

Det kan være fint å ha en felles oppsummering på slutten av dagen der dere tar opp noen av spørsmålene elevene har jobbet med i løpet av dagen. En slik oppsummering kan dere også ha underveis i løpet av dagen - alt etter hva som passer organiseringen deres.

Lykke til!

Kanskje du også er interessert i:

Dette samtalebrettet er ment som en relasjonsbyggende og morsom aktivitet i klasserommet. Samtidig inneholder det spørsmål som oppfordrer til kritisk tenkning rundt bruk av sosiale medier.

Målet med samtalen er å bevisstgjøre elevene på egen bruk av sosiale medier, og være kritisk til de ytringene de møter der inne. Dette står sentralt innenfor de overordnede temaene i fagfornyelsen.

En temaside med fokus på undervisningsopplegg og ressurser som passer til bruk i hjemmeundervisning. En del av disse undervisningsoppleggene kan også passe som lekse.

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet ekkokammer, og lærer hvordan ekkokammer kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.