Undervisningsopplegg

Hva er desinformasjon?

Fagbegreper

Desinformasjon

Fag

Norsk

Samfunnsfag

KRLE

Naturfag

(Kompetanse)/(Lærings)mål


Hensikt

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet desinformasjon. De lærer også hvordan desinformasjon kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.

Omfang: 45 min

Sist oppdatert: 4. mai 2020

Undervisningsopplegg

  1. Del ut lenken til nettsiden til elevene.

  2. På nettsiden ligger det en video med tilhørende oppgaver. Elevene skal se videoen og svare på de tilhørende spørsmålene. Elevene kan svare på oppgavene i et dokument som de leverer inn på læringsplatformen dere bruker.

  3. Du kan eventuelt tilpasse opplegget ved å gi elevene beskjed om å svare på et utvalg av spørsmålene.

Kanskje du også er interessert i:

Dette samtalebrettet er ment som en relasjonsbyggende og morsom aktivitet i klasserommet. Samtidig inneholder det spørsmål som oppfordrer til kritisk tenkning rundt bruk av sosiale medier.

Målet med samtalen er å bevisstgjøre elevene på egen bruk av sosiale medier, og være kritisk til de ytringene de møter der inne. Dette står sentralt innenfor de overordnede temaene i fagfornyelsen.

Her finner du informasjon om faktasjekk som sjanger, undervisningsopplegg og ressurser knyttet til temaet.

Gjennom dette undervisningsopplegget får elevene reflektere over hvilke kilder de bruker til informasjon. Temadagen gir også elevene konkrete verktøy knyttet til kritisk mediebruk og kildebevissthet. Opplegget er lagt opp til å passe en undervisningssituasjon med hjemmeundervisning, og kan inngå i tverrfaglig arbeid eller som en del av et fag.