Undervisningsopplegg

Hva er desinformasjon?

Fagbegreper

Desinformasjon

Fag

Norsk

Samfunnsfag

KRLE

Naturfag

(Kompetanse)/(Lærings)mål


Hensikt

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet desinformasjon. De lærer også hvordan desinformasjon kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.

Omfang: 45 min

Sist oppdatert: 4. mai 2020

Undervisningsopplegg

  1. Del ut lenken til nettsiden til elevene.
  2. På nettsiden ligger det en video med tilhørende oppgaver. Elevene skal se videoen og svare på de tilhørende spørsmålene. Elevene kan svare på oppgavene i et dokument som de leverer inn på læringsplatformen dere bruker.
  3. Du kan eventuelt tilpasse opplegget ved å gi elevene beskjed om å svare på et utvalg av spørsmålene.