Undervisningsopplegg

Hva er filterboble?

Fagbegreper

Filterboble

Fag

Norsk

Samfunnsfag

KRLE

Naturfag

Læringsmål

  • Hvordan algoritmene rundt oss former helhetsbildene vi ser

Hensikt

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet filterboble. De får utforske sin egen filterboble og lærer hvordan filterbobler kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.

Omfang: 60 min

Sist oppdatert: 10. august 2020

Undervisningsopplegg

Del ut lenkene til elevsidene:

Hva er en filterboble?

Den første elevsiden handler om å få begrep om hva en filterboble er for noe, elevene skal se videoen og svare på de tilhørende spørsmålene. Elevene kan svare på oppgavene i et dokument som de leverer inn på læringsplatformen dere bruker.

Hvordan er din filterboble?

Den andre elevsiden handler om å undersøke og utfordre sin engen filterboble. Det man får opp som personlige anbefalinger i ulike apper kan oppleves som en privatsak. Derfor er det lurt å legge opp til at denne oppgaven gjennomføres i rammer der elevene opplever å være trygge på at de ikke trenger å dele personlig informasjon med andre. Derfor bør ikke oppgave 1 og 2 være noe man trenger å dele med noen andre. Spørsmål 3 derimot kan være nyttig å løfte opp og diskutere med klassen.

Alternativer

Du kan eventuelt tilpasse opplegget ved å gi elevene beskjed om å svare på et utvalg av spørsmålene.

Kanskje du også er interessert i:

Kortprat er et verktøy til muntlig aktivitet, og legger opp til en kort prat om hvert spørsmål som trekkes.

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet ekkokammer, og lærer hvordan ekkokammer kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.

En temaside med fokus på undervisningsopplegg og ressurser som passer til bruk i hjemmeundervisning. En del av disse undervisningsoppleggene kan også passe som lekse.