Undervisningsopplegg

Hva er filterboble?

Fagbegreper

Filterboble

Fag

Norsk

Samfunnsfag

KRLE

Naturfag

Læringsmål

  • Hvordan algoritmene rundt oss former helhetsbildene vi ser

Hensikt

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet filterboble. De får utforske sin egen filterboble og lærer hvordan filterbobler kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.

Omfang: 60 min

Sist oppdatert: 10. august 2020

Undervisningsopplegg

Del ut lenkene til elevsidene:

Hva er en filterboble?

Den første elevsiden handler om å få begrep om hva en filterboble er for noe, elevene skal se videoen og svare på de tilhørende spørsmålene. Elevene kan svare på oppgavene i et dokument som de leverer inn på læringsplatformen dere bruker.

Hvordan er din filterboble?

Den andre elevsiden handler om å undersøke og utfordre sin engen filterboble. Det man får opp som personlige anbefalinger i ulike apper kan oppleves som en privatsak. Derfor er det lurt å legge opp til at denne oppgaven gjennomføres i rammer der elevene opplever å være trygge på at de ikke trenger å dele personlig informasjon med andre. Derfor bør ikke oppgave 1 og 2 være noe man trenger å dele med noen andre. Spørsmål 3 derimot kan være nyttig å løfte opp og diskutere med klassen.

Alternativer

Du kan eventuelt tilpasse opplegget ved å gi elevene beskjed om å svare på et utvalg av spørsmålene.