Undervisningsopplegg

Hva er et ekkokammer?

Fagbegreper

Ekkokammer

Fag

Norsk

Samfunnsfag

KRLE

Naturfag

Læringsmål

  • Hvordan algoritmene rundt oss former helhetsbildene vi ser

Hensikt

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet ekkokammer, og lærer hvordan ekkokammer kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.

Omfang: 60 min

Sist oppdatert: 24. august 2020

Undervisningsopplegg

Del ut lenkene til elevsidene:

Hva er et ekkokammer?

Denne oppgaven handler om å få begrep om hva et ekkokammer er for noe, elevene skal se videoen og svare på de tilhørende spørsmålene. Elevene kan svare på oppgavene i et dokument som de leverer inn på læringsplattformen dere bruker. Det kan være lurt å ha en felles oppsummering i gruppe eller plenum underveis eller etterpå.

Eksempel på ekkokammer:

  • En lukket whats app gruppe mot vindmølleutbygging. -her vil du trolig få lite gehør hvis du mener noe positivt om vindmøller, og du vil trolig få forsterket meningene dine hvis du ytrer deg negativt til vindmøller. Hvis du virkelig befinner deg i et ekkokammer har du meningsutvekslinger stort sett i samme type grupper, slik at du ikke får utfordret meningene dine på feltet.

  • En gruppe på facebook med Liverpool supportere - der vil det trolig være ganske ensartete meninger om Liverpool (supportere liker laget sitt) og det vil trolig ikke falle i god jord å snakke frem et annet lag i stedet. Andre temaer kan det derimot være større variasjon rundt.

Alternativer

Du kan eventuelt tilpasse opplegget ved å gi elevene beskjed om å svare på et utvalg av spørsmålene.

Kanskje du også er interessert i:

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet filterboble. De får utforske sin egen filterboble og lærer hvordan filterbobler kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.


I dette opplegget skal elevene følge opp nyhetsbildet rundt eksplosjonen i Beirut 4. august 2020. Elevene får ulike kilder som de skal gå gjennom og vurdere hvordan journalistene jobber. Hvilke utfordringer møter journalistene i de ulike kildene og hvem skal du avfeie og hvem skal du lytte til?

Elevene lærer å undersøke og ta stilling til mange sider ved en tekst for å gjøre seg opp en mening om teksten. Hvem er avsender? Hvilke intensjoner har avsender?