Undervisningsopplegg

Hvem sprer falske nyheter?

Fagbegreper

Falske nyheter

Konspirasjonsteori

Fag

Norsk

Samfunnsfag

KRLE

Naturfag

Læringsmål

  • Hvorfor noen lager og sprer falske nyheter

  • Å reflektere over avsenders motivasjon for å ytre seg

Hensikt

Det oppstår et stort informasjonsbehov når en krise som koronapandemien inntreffer. I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med falske nyheter i krisetid. De lærer hvordan falske nyheter spres, og får reflektere over hvordan de kan bidra til å stoppe spredningen.

Omfang: 45 min

Sist oppdatert: 22. mai 2020

Undervisningsopplegg

  1. Del ut lenken til nettsiden til elevene.

  2. På nettsiden ligger det en video fra BBC med tilhørende oppgaver. Videoen er på engelsk med engelske undertitler. Elevene skal se videoen og svare på de tilhørende spørsmålene. Elevene kan svare på oppgavene i et dokument som de leverer inn på læringsplatformen dere bruker.

  3. Du kan eventuelt tilpasse opplegget ved å gi elevene beskjed om å svare på et utvalg av spørsmålene.

Kanskje du også er interessert i:

Dette er et selvgående undervisningsopplegg der elevene blir kjent med begrepet tverrlesing. De får en innføringsvideo med tilhørende spørsmål og de får testet ut teknikken i praksis.

Her finner du informasjon om faktasjekk som sjanger, undervisningsopplegg og ressurser knyttet til temaet.

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet ekkokammer, og lærer hvordan ekkokammer kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.