Undervisningsopplegg

I dybden på en influenser

Fagbegreper

 • Meninger

 • Troverdighet

 • Sponsing

 • Agenda

Fag

 • Norsk

 • Samfunnsfag

 • Naturfag

Læringsmål

 • Forskjellen på fakta og meninger du blir presentert for.

 • Hva som kjennetegner innhold, kilder og avsendere man kan stole på, og når det er grunn til å være ekstra forsiktig

 • Å reflektere over avsenders motivasjon

Hensikt

Ungdom bruker sosiale medier som en viktig informasjons- og nyhetskanal. Der profilerer også influenserene seg, og gjennom dette opplegget blir elevene bevisste på hvordan influensere jobber og hvilke motiver de har for å ytre seg.

Omfang: 1-2 timer

Sist oppdatert: 2. juni 2020

Undervisningsopplegg

I undersøkelsen Barn og medier 2020 til Medietilsynet oppgir 71% av ungdommene som var aktive på sosiale medier at de får mye reklame der. Undersøkelsen viser også at 99% av ungdom over 13 år er aktive på ett eller flere sosiale medier.

I dette undervisningsopplegget skal elevene ta for seg en influenser, og bli bedre kjent med denne med tanke på profilering og økonomiske motiver. Det beste er hvis de kan velge en influenser de følger litt fra før. Ta en titt på blogg.no hvis dere trenger tips til bloggere.

 1. Del ut lenken til elevsiden: I dybden på en influenser.

 2. Elevene skal undersøke bakgrunnsinfo og svare på spørsmålene. Elevene kan jobbe alene eller to og to. De kan ta notater i et dokument eller i skriveboka si.

 3. Avslutningsvis presenteres funnene for de andre i klassen. Funnene kan presenteres med en powerpoint eller som et nyhetsinnslag i videoformat.

Ressurser

Kanskje du også er interessert i:

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet desinformasjon. De lærer også hvordan desinformasjon kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.

Temaside med undervisnignsopplegg og ressurser knyttet til sosiale medier.

Informasjonslandskapet er større enn noen gang. Gjennom dette undervisningsopplegget får elevene reflektere over hvilke kilder de bruker til informasjon og hva som er med på å farge meningene deres.