Undervisningsopplegg

Informasjonen du møter

Fagbegreper

Kilde

Informasjonslandskap

Fag

Norsk

Samfunnsfag

KRLE

Naturfag

Læringsmål

  • Forskjellen på fakta og meninger du blir presentert for.

  • Hva som kjennetegner innhold, kilder og avsendere man kan stole på, og når det er grunn til å være ekstra forsiktig

  • Å reflektere over avsenders motivasjon for å ytre seg

Hensikt

Informasjonslandskapet er større enn noen gang. Gjennom dette undervisningsopplegget får elevene reflektere over hvilke kilder de bruker til informasjon og hva som er med på å farge meningene deres.

Omfang: 45 min

Sist oppdatert: 4. juni 2020

Undervisningsopplegg

  1. Del ut lenken til nettsiden til elevene.

  2. På nettsiden ligger det en video med tilhørende oppgaver. Elevene skal se videoen og svare på de tilhørende spørsmålene. Elevene kan svare på oppgavene i et dokument som de leverer inn på læringsplatformen dere bruker.

  3. Du kan eventuelt tilpasse opplegget ved å gi elevene beskjed om å svare på et utvalg av spørsmålene.

Ressurser

Kanskje du også er interessert i:

Dette er et selvgående undervisningsopplegg der elevene blir kjent med begrepet tverrlesing. De får en innføringsvideo med tilhørende spørsmål og de får testet ut teknikken i praksis.

Her finner du informasjon om faktasjekk som sjanger, undervisningsopplegg og ressurser knyttet til temaet.

Valget i USA 2020 er forbi, og episode 5 av denne dokumentarserien belyser et nyhetsbilde som har blitt stadig mer polarisert. Her er et undervisningsopplegg knyttet til episoden. Gjennom dette undervisningsopplegget får elevene mulighet til å reflektere rundt medienes påvirkningskraft i forkant av et politisk valg.