Kildebevissthet kjøtt

Fagbegreper

 • Falske nyheter
 • Desinformasjon
 • Agenda
 • Motivasjon
 • Ytringsfrihet
 • Spredning
 • Misinformasjon

Fag

 • Mat og helse
 • Naturfag
 • Norsk

Kompetansemål

Mat og helse, 10. trinn:

 • gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse

Hensikt

I dette undervisningsopplegget skal vi se nærmere på hvordan ulike avsendere kan ha ulik motivasjon for å gi informasjon knyttet til et tema, og hvordan det påvirker informasjonen vi får.

Omfang: 30 min

Sist oppdatert: 23. januar 2020

Undervisningsopplegg

 1. Start med å prate om hvordan vi påvirkes av det vi vet om avsenderen fra før. Ha bildet med de ulike logoene opp på tavla, og prat om hva klassen vet om avsenderne fra før.
 2. Deretter kan dere lese litt mer om hva avsenderne sier om seg selv under "om oss". Det ligger utdrag fra "om oss" i presentasjonen. Eventuelt kan dere lese på nettsiden deres: Helsedirektoratet, Matprat, Kreftforeningen, Helse og Mat, Animalia, Landbruk.no, Helsenorge, Matvett, Norsk vegetarforening Kommer det frem ny informasjon som dere ikke visste om fra før? Hvilken agenda har du ulike aktørene når det kommer til temaet kjøtt og kjøttforbruk?
 3. Nå får elevene utdelt to artikler hver, og de får i oppdrag å matche tekstene med rett avsender. Det kan være lurt å ha en slide med oversikt over mulige avsendere når de skal gjøre dette.
 4. Elevene skal formulere tre argumenter for hvorfor de mener teksten hører til gitt avsender. Utdrag fra tekstene ligger tilgjengelig i presentasjonen, det kan være nyttig å printe dem ut til elevene.
  1. Hva er forskjellen på bearbeidet og rødt kjøtt?, Animalia
  2. Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter, begrens inntaket av bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt., Helsedirektoratet
  3. Slik velger du kjøtt i et balansert kosthold publisert av Matprat
  4. Hva er rødt kjøtt, Helse og mat
  5. Storfekjøtt, Matvett
  6. Kostråd om kjøtt og kjøttprodukter, Helsenorge
  7. Hva skjer i kroppen når vi spiser rødt kjøtt? Kreftforeningen
  8. Bør mennesker spise kjøtt?, Norsk vegetarforening
  9. 5 grunner til å spise norsk rødt kjøtt, Landbruk.no
 5. Ta oppsummerende samtale om teamet til slutt. Det er viktig å poengtere at det er viktig å være bevisst hvor man henter informasjon om et gitt tema. Bak enhver ytring er det en avsender som kan ha ulike motiver for å ytre seg.

Forslag til læringsmål

 • Å reflektere over avsenders motivasjon for å ytre seg
 • Forskjellen på fakta og meninger du blir presentert for.
 • Hva som kjennetegner innhold, kilder og avsendere man kan stole på, og når det er grunn til å være ekstra forsiktig