Koronavirus og dødsfall i befolkningen

Fagbegreper

 • Graf

 • Budskap

 • Årsakssammenheng

Fag

 • Matematikk

 • Samfunnsfag

 • Norsk

Kompetansemål

Matematikk, kompetansemål etter 9. trinn

 • tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet

 • utforske og argumentere for korleis framstillingar av tal og data kan brukast for å fremje ulike synspunkt

Matematikk, kompetansemål etter 10. trinn

 • tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet

 • modellere situasjonar knytte til reelle datasett, presentere resultata og argumentere for at modellane er gyldige

Samfunnsfag, kompetansemål etter 10. årstrinn

 • vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår

Norsk, kompetansemål etter 10. årstrinn

 • bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster

Hensikt

I dette undervisningsopplegget ser vi på statistiske fremstillinger og hva de kan fortelle oss og hva de ikke kan fortelle oss om årsakssammenheng.

Omfang: 60-120 min

Sist oppdatert: 26. januar 2021

Undervisningsopplegg

Forberedelser

Del ut lenken til elevsiden til elevene.

Gjennomføring:

Del 1: Elevene skal se videoen (varer under fem minutter) og svare på oppgavene. Her får elevene også en pratisk oppgave.

Del 2: Elevene skal lese en artikkel om overdødlighet fra Faktisk.no, og svare på tilhørende spørsmål. Her kan de også knytte svarene sine til det de lærte i videoen i del 1.

Del 3: Dette er en fordypningsoppgave der elevene kan bruke det de har lært.

Som avslutning kan det være fint å gå gjennom noen av spørsmålene sammen.

Alternativer:

Opplegget fungerer også fint ved å gjøre en eller to av delene.

Kanskje du også er interessert i:

Dette er et selvgående undervisningsopplegg der elevene blir kjent med begrepet tverrlesing. De får en innføringsvideo med tilhørende spørsmål og de får testet ut teknikken i praksis.

En temaside med undervisningsopplegg og ressurser

Informasjonslandskapet er større enn noen gang. Gjennom dette undervisningsopplegget får elevene reflektere over hvilke kilder de bruker til informasjon og hva som er med på å farge meningene deres.