Kortprat desinformasjon

Fagbegreper

 • Falske nyheter
 • Desinformasjon
 • Agenda
 • Motivasjon
 • Ytringsfrihet
 • Spredning
 • Feilinformasjon

Fag

 • Norsk
 • Samfunnsfag
 • Naturfag

Læringsmål

 • Hva som kjennetegner falske nyheter
 • Hvorfor noen lager og sprer falske nyheter
 • Å reflektere over avsenders motivasjon for å ytre seg

Hensikt

Elevene blir godt kjent med begrepet desinformasjon, og gjennom kortpraten får de satt sine egne ord på begrepet og reflektert rundt det.

Omfang: 15-30 min

Sist endret: 14. mai 2020

Undervisningsopplegg

 1. Start med å definere begrepet "Desinformasjon"
  1. Desinformasjon er bevisst feilinformasjon
  2. Noen eksempler på desinformasjon kan være:
   • Når noen sprer usannheter i forkant av et valg for å forsøke å endre valgresultatet.
   • Når en stat sprer usannheter for å påvirke holdningene eller handlingene til innbyggerne
   • Når en løgnfabrikk eller et viralnettsted lager saker som ikke nødvendigvis er sanne for å få mange klikk på nettsidene sine, og igjen tjene penger på det.
   • Når reklame fremstår som informasjon uten at man får vite at det er reklame.
   • Når folk lures via e-post til å gi fra seg personlig informasjon eller logge inn på falsk nettside, slik at de kan svindles. Dette kalles nettfiske eller phishing.
 2. Se videoen om desinformasjon.
 3. Elevene kan sitte i grupper på 2-4 personer og trekke ett og ett kort fra kortstokken
 4. De skal prate sammen til kortet er "tomt". De andre på gruppa har ansvar for å lytte og eventuelt stille oppklarende eller utdypende spørsmål.
 5. Lærer går rundt og fasiliterer samtalene.
 6. Ta oppsummerende samtale om noen av kortene i plenum etterpå.

Ressurser