Kortspill grafer

Fagbegreper

 • Graf

 • Budskap

Fag

 • Matematikk

 • Samfunnsfag

 • Norsk

Kompetansemål

Matematikk, kompetansemål etter 9. trinn

 • tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet

 • utforske og argumentere for korleis framstillingar av tal og data kan brukast for å fremje ulike synspunkt

Matematikk, kompetansemål etter 10. trinn

 • tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet

 • modellere situasjonar knytte til reelle datasett, presentere resultata og argumentere for at modellane er gyldige

Samfunnsfag, kompetansemål etter 10. årstrinn

 • vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår

Norsk, kompetansemål etter 10. årstrinn

 • bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster

Hensikt

Gjennom dette spillet blir elevene kjent med vanlige fallgruver man kan gå i når man lager grafer. Slik kan de bli mer kritiske i møte med grafiske fremstillinger av informasjon. Her får elevene også trent muntlige ferdigheter.

Omfang: 20-30 min

Sist oppdatert: 6. januar 2020

Undervisningsopplegg

Forberedelser

 1. Kortene printes ut og klippes opp. Hvis du ønsker mindre kort kan du skrive ut flere lysbilder på hver side.

 2. Spillet passer for grupper på 3-4 elever.

Spillregler

 1. Alle kortene deles ut. Hvis det blir et kort igjen legges det på bordet og runden starter. Hvis alle kortene blir delt ut er det den eleven som har bursdag nærmest 1. juli starter med å legge ned et kort fra hånda på bordet.

 2. Den eleven som har kortet som hører til kortet på bordet kan så legge på kortet sitt, og legge ned et kort til fra hånda si.

 3. Den personen som først blir ferdig med kortene sine får ett poeng.

 4. Den første som oppnår tre poeng vinner spillet.

Variasjoner av spillet

Memory. Kortene kan brukes til å spille memory med to eller flere deltakere.

Aktivitet: Sett ord på fallgruven.

  • Elevene jobber to og to.

  • Den ene eleven får alle kortene med tekst, og kortene med bilder legges i en bunke slik at man kan trekke fra den. Elevene sitter med ryggen til hverandre.

  • Eleven uten kort trekker et bildekort fra bunken. Eleven skal så beskrive grafen og hva som kan være fallgruven ved den til den andre eleven. Her er det lurt å oppmuntre til bruk av fagbegreper. Den andre eleven skal forsøke å finne ut hvilken beskrivelse som passer til kortet. Hvis eleven klarer å koble riktig kort med riktig beskrivelse trekker eleven et kort til. Hvis de ikke klarer det, så bytter de rolle.

Ressurser

Kanskje du også er interessert i:

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet desinformasjon. De lærer også hvordan desinformasjon kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.

En temaside med undervisningsopplegg og ressurser

Informasjonslandskapet er større enn noen gang. Gjennom dette undervisningsopplegget får elevene reflektere over hvilke kilder de bruker til informasjon og hva som er med på å farge meningene deres.