Misvisende eller feil tall

Fagbegreper

 • Desinformasjon

 • Agenda

 • Motivasjon

 • Troverdighet

 • Misinformasjon

 • Reklame

Fag

 • Matematikk

 • Samfunnsfag

 • Naturfag

Læringsmål

 • Forskjellen på fakta og meninger du blir presentert for.

 • Hva som kjennetegner innhold, kilder og avsendere man kan stole på, og når det er grunn til å være ekstra forsiktig

 • Å reflektere over avsenders motivasjon

Hensikt

Elevene blir bevisst hvordan tall kan brukes for å bygge opp under en påstand, og hvordan man bør være kritisk til tall og hvordan de brukes.

Omfang: 30-60 min

Sist oppdatert: 28. oktober 2020

Undervisningsopplegg

 1. Les notisen "Nei, verdens CO₂-utslipp reduseres ikke med 0,03 prosent om Norge forsvinner i morgen"

 2. Hva forteller notisen oss?

 3. Hvilket tall var det Faktisk kom frem til i notisen sin?

 4. Tallet er nesten fire ganger større det det påståtte tallet i Facebook-posten. Hva skjer med antall nuller i prosenttallet når det blir fire ganger så stort? Hvordan tror dere leseren ville oppfattet det riktige tallet fremfor tallet slik det ble presentert?

 5. Hvilke elementer i facebookposten kan gi grunn til å være ekstra skeptisk til dette utsagnet?

 6. Er det andre poster eller nyhetssaker der tall spiller en viktig rolle?

 7. GIF'en over er laget i keynote for å illustrerere størreslsesforholdet mellom 0,03% og 0,12%. Hvilke andre måter kan det illustereres på? Elevene kan få i oppdrag å lage en GIF som de synes illusterer størrelsesene godt.

 8. Ta oppsummerende samtale om noen av innleggene i plenum etterpå

Ressurser

 • Bildet fra Facebooksiden: