Misvisende eller feil tall

Fagbegreper

 • Desinformasjon
 • Agenda
 • Motivasjon
 • Troverdighet
 • Misinformasjon
 • Reklame

Fag

 • Matematikk
 • Samfunnsfag
 • Naturfag

Læringsmål

 • Forskjellen på fakta og meninger du blir presentert for.
 • Hva som kjennetegner innhold, kilder og avsendere man kan stole på, og når det er grunn til å være ekstra forsiktig
 • Å reflektere over avsenders motivasjon

Hensikt

Elevene blir bevisst hvordan tall kan brukes for å bygge opp under en påstand, og hvordan man bør være kritisk til tall og hvordan de brukes.

Omfang: 30 min

Sist oppdatert: 23. januar 2020

Undervisningsopplegg

 1. Les notisen "Nei, verdens CO₂-utslipp reduseres ikke med 0,03 prosent om Norge forsvinner i morgen"
 2. Hva forteller notisen oss?
 3. Hvilket tall var det Faktisk kom frem til i notisen sin?
 4. Tallet er nesten fire ganger større det det påståtte tallet i Facebook-posten. Hva skjer med antall nuller i prosenttallet når det blir fire ganger så stort? Hvordan tror dere leseren ville oppfattet det riktige tallet fremfor tallet slik det ble presentert?
 5. Hvilke elementer i facebookposten kan gi grunn til å være ekstra skeptisk til dette utsagnet?
 6. Er det andre poster eller nyhetssaker der tall spiller en viktig rolle?
 7. GIF'en over er laget i keynote for å illustrerere størreslsesforholdet mellom 0,03% og 0,12%. Hvilke andre måter kan det illustereres på? Elevene kan få i oppdrag å lage en GIF som de synes illusterer størrelsesene godt.
 8. Ta oppsummerende samtale om noen av innleggene i plenum etterpå