Nyhetsjakten bingo

Fagbegreper

Kilde

Argument

Mening

Fakta

Graf

Fag

Norsk

Samfunnsfag

Naturfag

Læringsmål

  • Forskjellen på fakta og meninger du blir presentert for.

  • Hva som kjennetegner innhold, kilder og avsendere man kan stole på, og når det er grunn til å være ekstra forsiktig

Hensikt

Bingobrettet brukes aktivt mens elevene leser nyheter og annen informasjon. Hensikten er at elevene blir bevisst ulike ting som kan svekke eller styrke troverdigheten til innholdet de leser. Dette er et opplegg som kan ta kort tid, eller være en lengre arbeidsøkt for å stimulere leselyst og nysgjerrighet.

Omfang: 30 min - 120 min

Sist oppdatert: 26. mars 2020

Undervisningsopplegg

Undervisningsopplegg

1. Del ut bingorettet til elevene. De deles digitalt på den plaformen dere bruker eller printes ut. Det kan være lurt å gå gjennom fagbegrepene/vanskelige ord på forhånd.

2. Elevene får i oppdrag å lese nyheter, og se etter om de finner artikler eller innlegg som matcher kriteriene på bingobrettet.

3. Elevene krysser av etterhvert som de finner eksempler. Hvis de jobber digitalt kan de også legge ved lenken til artikkelen de har funnet for hver rute de krysser av.

Avslutning

Når eleven har fått fire på rad på tvers, på langs eller på skrå har de fått bingo. Da kan de si seg ferdige og levere inn bingobrettet. De kan også få i oppgave å svare på spørsmålene under:

a) Plukk ut et av punktene du har krysset ut.

b) Beskriv saken du har valgt ut.

c) Hva mener du om saken?

d) Hvorfor mener du det er viktig å følge med på saker som bruker dette virkemidlet?

Alternativ: Når elevene har fått bingo kan de skrive et lite avsnitt eller spille inn en liten lydfil der de forteller om hvilke eksempler de har funnet, hvor de fant dem og hva de tenker om fordeler og ulemper ved dem.Ressurser

Kanskje du også er interessert i:

Kortprat er et verktøy til muntlig aktivitet, og legger opp til en kort prat om hvert spørsmål som trekkes.

Teknologien knyttet til falske videoer er i stor utvikling. I dette opplegget blir elevene kjent med hvordan falske videoer kan skape ulike utfordringer og diskuterer mulige løsninger.

En temaside med fokus på undervisningsopplegg og ressurser som passer til bruk i hjemmeundervisning. En del av disse undervisningsoppleggene kan også passe som lekse.