Polarization in the US

Fagbegreper

Polarization

The US election

Fag

Engelsk

Samfunnsfag

Læringsmål

  • Hva som kjennetegner innhold, kilder og avsendere man kan stole på, og når det er grunn til å være ekstra forsiktig

  • Hvordan algoritmene rundt oss former helhetsbildene vi ser

  • Å reflektere over avsenders motivasjon for å ytre seg

CC-BY-NC-SA-4.0 Leverandør: ShutterstockLeverandør: NTB scanpix

Hensikt

Mange snakker om polarisering og steile fronter i den amerikanske valgkampen. I dette opplegget skal elevene reflektere rundt polarisering i USA gjennom definisjon og videoreportasje fra CNN. Avslutningsvis skal elevene skrive en kort refleksjon rundt det de har jobbet med. Her kan de gjerne bruke ekstraressurser som gir et mer utfyllende bilde av polariseringen vi ser i det amerikanske samfunnet.

Omfang: 90 min

Sist oppdatert: 7. januar

Undervisningsopplegg

Forberedelser:

Del ut Student page Polarization til elevene

Del 1

Gi elevene en kort beskrivelse av definisjonen for polarisering. Du kan enten gjøre dette i full klasse eller så kan elevene sjekke definisjonen på studentsiden og diskutere i grupper på to eller tre. Det kan være en god ide å be gruppene dele sine tanker med klassen etterpå. Definisjonen er hentet fra dictionary.com:
Polarization
a sharp division, as of a population or group, into opposing factions.

Her kan det være nyttig å
gi noen eksempler på polarisering som vi ser. Feks. de som stemmer på Trump ikke hører på de som stemmer på Biden. Eller at de som ikke tror at global oppvarming skyldes oss mennesker ikke hører på dem som mener at mennesker har et ansvar for global oppvarming.

Del 2

Spill av klippet fra CNN:

La elevene diskutere spørsmålene to og to.

Ta opp diskusjonen felles i klasserommet og løft opp tanker og argumenter til tavla/Smartboard.

Del 3

Elevene skal skrive en fem-avsnitts-tekst som skal prøve å nå begge sider i USA. Teksten kan gjøres individuelt eller sammen to og to.
Overskrift:
"How could we united?"

Maks 150 ord.

Artiklene fra NRK, USA today og Foreign Affairs kan elevene bruke som støtte til teksten. Her får elevene flere innspill til temaet polarisering i USA.

Kanskje du også er interessert i:

Trenger du oppdaterte ressurser til å jobbe med konspirasjonsteorier? Lurer du på hvordan du kan møte en konspirasjonsteori i klasserommet? Hvordan tilnærme seg temaet i undervisningssammenheng?

Her er en ny temaside om konspirasjonsteorier.


Google trends har laget en egen samleside knyttet til det amerikanske presidentvalget. I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med google trends som verktøy. De blir utfordret på å gå bak tallene; Hvorfor tror du akkurat de temaene trender nå? Gjennom undervisningsopplegget får de også praktisk erfaring i å tolke og analysere diagrammer og tallmateriale. Opplegget passer like godt som et tverrfaglig undervisningsopplegg som i de ulike fagene samfunnsfag, matematikk eller engelsk.

Temaside: Valg USA 2020

Det amerikanske presidentvalget finner sted 3. november 2020. I forbindelse med det har vi laget en temaside om det amerikanske valget knyttet til kritisk mediebruk og kildebevissthet. Siden blir oppdatert frem mot valget. Her finner du undervisningsopplegg i engelsk, samfunnsfag, norsk, KRLE og tverrfaglige undervisningsopplegg. Vi har også samlet noen eksterne ressurser som kan brukes i undervisningen inn mot det amerikanske valget, både på engelsk og på norsk.