Presenter en faktasjekk

Fagbegreper

 • Faktasjekk

 • Feilinformasjon

 • Digital fortelling

Fag

 • Norsk

Kompetansemål

Norsk

 • lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler

 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer

 • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium

 • uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter

Hensikt

Faktisk.no jobber med å sjekke bakgrunnen for påstander som kommer frem i ulike medier. På nettsiden til Faktisk.no finnes mange artikler. I dette opplegget skal elevene ta utgangspunkt i en artikkel fra Faktisk.no og presentere den for ungdom på egen alder.

Omfang: 90 min

Sist oppdatert: 23. januar 2020

Undervisningsopplegg

Introduksjon

 • Før økten må du avklare om elevene skal velge fritt fra Faktisk.no eller om de skal velge fra en liste av saker. Vi har laget et forslag til saker som kan være spennende å presentere for medelevene.

 • Bruk presentasjonen lagt ved for å introdusere elevene for hva Faktisk.no og hvilke formater Faktisk bruker.

 • Til slutt i presentasjonen ligger et eksempel på hvordan en kan lage en digital fortelling av en faktasjekk. Her finner du også en tipsliste på innhold i faktasjekken.

 • Vi anbefaler at konklusjonen flyttes til slutten av den digitale fortelligen. På den måten blir det mer spennende å følge filmen.

Elevarbeid

 • Elevene tar utgangspunkt i en faktasjekk som ligger ute på faktisk.no sine sider for å lage en digital fortelling av en faktasjekk.

 • Presentasjonen av en faktasjekk bør være på rundt to minutter.

Avslutning:

 • Elevene viser den digitale fortellingen for klassen.

 • Etter at elevene har vist sin faktasjekk kan det være spennende å diskutere hvilke valg de måtte ta når faktasjekken ble "oversatt" til en digital fortelling.

  • Hvilke elementer syntes elevene var mest viktig å få frem fra faktasjekken?

  • Det er mest voksne som leser faktasjekkene til Faktisk.no. Hvordan kan faktasjekk bli mer "lest" av ungdom?

Kanskje du også er interessert i:

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet desinformasjon. De lærer også hvordan desinformasjon kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.

Elevene får kjennskap til hvordan de kan bruke TONE som strategi for å vurdere kilder. Gjennom kortpraten får de både jobbet muntlig, praktisk og skriftlig med kilden.

Informasjonslandskapet er større enn noen gang. Gjennom dette undervisningsopplegget får elevene reflektere over hvilke kilder de bruker til informasjon og hva som er med på å farge meningene deres.