Reklamejakt i sosiale medier

Fagbegreper

 • Agenda
 • Desinformasjon
 • Troverdighet
 • Reklame
 • Sponset innhold

Fag

 • Norsk
 • Samfunnsfag
 • Naturfag

Læringsmål

 • Forskjellen på fakta og meninger du blir presentert for.
 • Hva som kjennetegner innhold, kilder og avsendere man kan stole på, og når det er grunn til å være ekstra forsiktig
 • Å reflektere over avsenders motivasjon

Hensikt

Elevene får kjennskap til hvordan reklame skal merkes i sosiale medier, og øker bevisstheten sin som forbrukere av sosiale medier.

Omfang: 2 timer

Sist oppdatert: 2. juni 2020

Undervisningsopplegg

En kartlegging fra Forbrukertilsynet i 2017 viste at sju av ti av reklameinnleggene sosiale medier-profiler delte på blogg, Instagram, Facebook og Snapchat enten manglet merking eller var mangelfullt merket som reklame. Selv om dette er noen år siden er det en aktuell problemstilling. Det er fortsatt mange innlegg i sosiale medier som mangler merking eller utfordrer merkingen.

Gjennom dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med regelverket som omhandler merking av reklame. De får aktivt bruke det de lærer ved å selv skulle jakte på innlegg som mangler merking.

 1. Del ut lenken til elevsiden: Reklamejakt i sosiale medier - elev
 2. I del 2 kan elevene gjerne lete på ulike platformer, som blogger, instagram, snapchat, youtube eller andre. Elevene kan også få forskjellige steder de skal oppsøke for å samle innlegg. For eksempel:
   1. Topp fem treffene på youtube Norge
   2. De første fem treffene på snapchat storyen
   3. De fem første innleggene på utforsk på instagram
   4. De fem første delte sakene i facebookfeeden
 3. Elevene samler innleggene med skjermdump eller lenke i en presentasjon. Dere kan også bruke en delt presentasjon eller en digital oppslagstavle som på en Padlet eller Samtavla til UiO. Elevene skal også legge frem et konkret forslag til hvordan hvert innlegg kunne vært markert slik at det holder seg innenfor loven.
 4. Ta en oppsummerende samtale om noen av innleggene i plenum etterpå. Kanskje passer det å plukk ut noen av elevene som kan presentere sine innlegg på Padleten/presentasjonen på slutten av timen.