Retorikk: Usaklig argumentasjon

Fagbegreper

 • Logisk brist

 • Årsak

 • Virkning

 • Feilslutning

 • Argumentasjon

 • Saklig

 • Usaklig

Fag

 • Naturfag

 • Norsk

 • Samfunnsfag

Kompetansemål

Norsk etter 10.trinn:

 • Utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon

 • Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster


Samfunnsfag etter 10.trinn:

 • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine

 • Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten

Norsk vg1

 • gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster

 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner


Samfunnsfag vg1

 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar

Hensikt

Når hørte du sist et usaklig argument?

Vi er hele tiden omgitt av ulike former for argumentasjon. Derfor kan det være fint å ha noen teknikker for å peke på hva som grenser mot det usaklige. Når det i tillegg florerer falsk informasjon på nett, bør vi være ekstra bevisste på hva slags argumenter vi tar for god fisk. I dette opplegget skal elevene bli kjent med noen former for usaklig argumentasjon.

Omfang: 60 min

Sist oppdatert: januar 2021

Undervisningsopplegg

Forberedelse

Vedlagt finner du en presentasjon som du kan vise for klassen. Den inneholder navn på ulike former for usaklig argumentasjon, og hvordan slike argumenter kan være bygget opp. Denne kan du gjennomgå sammen med klassen før de setter i gang med oppgavene på elevsiden. På elevsiden skal elevene jobbe med et arbeidsark som det kan være fint å printe ut på forhånd.

Del 3 på elevsiden inneholder et rollespill som kan gjennomføres i grupper på 5. Dersom du ønsker en praktisk aktivitet med utgangspunkt i presentasjonen og aktivitetene, er dette en fin avslutning på undervisningsopplegget. Det kan være lurt for deg å gjennomgå kortene i rollespillet på forhånd, og printe dem ut.


Gjennomføring

Del ut elevsiden til elevene. Der ligger instrukser til alle oppgavene.

 • Del 1 er et arbeidsark hvor elevene skal linke argumentene til riktig kategori av usaklig argumentering. Argumentene kan linkes til kun én kategori. Dette arbeidsarket kan være fint å gjennomgå i plenum etter endt arbeid. Fasit ligger under ressurser til høyre på siden.

 • Del 2 er en digital oppgave der elevene selv skal lete i ulike kommentarfelt etter usaklige argumenter innenfor kategoriene som de har lært om. De skal notere sine funn inn i et eget skjema som ligger vedlagt. Dette skjemaet kan være fint å printe ut på forhånd. Bestem gjerne på forhånd hvor mange argumenter elevene skal finne.

 • I del 3 brukes kortene til rollespill som ligger vedlagt. Elevene deles inn i grupper på 5 og alle får utdelt hvert sitt kort. Instruks til elevene står på elevsiden.

 • Avslutningsvis kan det være fint å samle elevene i en felles klassesamtale der dere diskuterer hvilke konsekvenser det kan gi ved å bruke usaklige argumenter.

Ressurser

Lenke til Elevside

Beskrivelsene av de ulike kategoriene er i stor grad direkte oversettelser fra Thou shalt not commit logical fallacies.