Søk bedre!

Fagbegreper

 • Søkestrategier

 • Treff

 • Vekting

 • Søk

 • Søkemotor

Fag

 • Relevant i alle fag

Læringsmål

 • Hvordan algoritmene rundt oss former helhetsbildene vi ser

Hensikt:

Dette er et selvgående kurs i ulike søketeknikker. Hensikten er at elevene skal bli mer målretta når de navigerer i Google eller andre søkemotorer. Ved å gi for eksempel google mer konkret informasjon om hva vi ønsker oss, kan vi mer effektivt finne gode kilder til en oppgave eller et prosjekt.

Tidsbruk: 60 min

Sist oppdatert: 22. desember 2020

Undervisningsopplegg

Forberedelser

Se over de ulike søketeknikkene på elevsiden, og ta gjerne en testrunde der du prøver de ulike søkene selv. De ulike eksemplene har enten et bilde eller en video som illustrerer hvordan man går fram.

Ta en liten samtale med elevene før de setter i gang på egenhånd:

 • Spør elevene hvordan de pleier å gå fram når de søker etter kilder. Få dem til å illustrere hva de pleier å skrive inn i søkefeltet.

 • Spør elevene hvilke søketeknikker de kjenner til fra før.

Del 1: Trene på ulike søketeknikker

Del ut elevsiden. Elevene skal jobbe sammen med læringspartner, de trenger hver sin pc/nettbrett/telefon ettersom de skal søke samtidig. Videre skal en av dem gjøre et "normalt" søk, mens den andre gjør et spesialisert søk. Deretter skal de reflektere over funnene. Instruks og spørsmål til elevene står på elevsiden.

Del 2: Egne søk

I denne delen skal elevene gjøre research til en spesifikk oppgave som dere jobber med.

Hvis ikke dere har en slik oppgave akkurat nå, så kan du for eksempel gi dem temaer som:

 • Vindkraft - løsningen på fremtidens energibehov?

 • Atlantic crossing - en historisk kilde?

Da kan de bruke teknikkene til å søke konkret på det de trenger å finne informasjon om. Elevene kan deretter samle kildene de finner i et eget dokument på sin pc.

Alternativer:

Hvis dere også ønsker å jobbe med å vurdere kildene elevene har funnet, så kan for eksempel undervisningsopplegget Kortprat TONE brukes til dette.

Ressurser

Kanskje du også er interessert i:

Dette samtalebrettet er ment som en relasjonsbyggende og morsom aktivitet i klasserommet. Samtidig inneholder det spørsmål som oppfordrer til kritisk tenkning rundt bruk av sosiale medier.

Målet med samtalen er å bevisstgjøre elevene på egen bruk av sosiale medier, og være kritisk til de ytringene de møter der inne. Dette står sentralt innenfor de overordnede temaene i fagfornyelsen.

Her finner du informasjon om faktasjekk som sjanger, undervisningsopplegg og ressurser knyttet til temaet.

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet ekkokammer, og lærer hvordan ekkokammer kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.