Søk i avisene

Fagbegreper

 • Avis
 • Lokalavis
 • Utgivelse
 • Arkiv
 • Arkivert
 • Digitalisert

Fag

 • Norsk
 • Samfunnsfag

Kompetansemål

Samfunnsfag

 • formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat munnleg og skriftleg
 • bruke statistiske kjelder til å berekne og beskrive tendensar og variasjonar i samfunnsfaglege drøftingar og vurdere om statistikken gjev påliteleg informasjon

Norsk

 • presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier

Hensikt

I dette opplegget skal elevene bruke Nasjonalbibliotekets avisarkiv til å søke etter informasjon. Ved å gjøre dette blir de kjent med avisfloraen i Norge, og de bruker søketeknikker i en norskspråklig kontekst

Omfang: 45 min

Undervisningsopplegg

Elevene jobber sammen med læringspartner om å løse utfordringene på arbeidsarket. Denne økta kan oppsummeres på mange måter, for eksempel med diskusjon i plenum eller at elevene holder muntlige presentasjoner.


Innhold i arbeidsarket

Gå til https://www.nb.no/search?mediatype=aviser

 1. Finn en avis fra ditt fylke
 2. Finn en lokalavis med over 5000 arkiverte utgivelser
 3. Finn ut hvor mange utgivelser VG hadde i 1990
 4. Finn en avis som ble utgitt under andre verdenskrig
 5. Finn en avis fra 28. juli 1914
 6. Finn den eldste digitaliserte avisen i arkivet
 7. Finn en avis fra januar 1814
 8. Finn en avis fra november 1814

Ressurser