Sex og sikre kilder

Fagbegreper

Tverrlesing

Fag

Naturfag

Temauke: Uke 6

Læringsmål

  • Hva som kjennetegner innhold, kilder og avsendere man kan stole på, og når det er grunn til å være ekstra forsiktig

Hensikt

I forbindelse med uke 6 har vi laget et undervisningsopplegg som gir elevene trening i å søke etter gode kilder i arbeid med temaet seksualitet. Oppgavene tar utgangspunkt i tverrlesing som verktøy i møte med ulike kilder. Dermed kan elevene i større grad vurdere kildenes troverdighet og om de bør stole på innholdet.

Omfang: 60 min

Sist oppdatert:

Undervisningsopplegg

Innledning

Mange arbeider allerede med temaet seksualitet i uke 6. I så fall kan dette være en forlengelse av temauka, eller man kan benytte opplegget selvstendig.

Innled timen ved å snakke med klassen om hvorfor det er viktig å vite hvilke kilder som er gode og riktige når vi snakker om temaet seksualitet.

Men kan også høre med elevene hvilke kilder de bruker når de skal finne svar på spørsmål om seksualitet.

Om man ikke ønsker å stille spørsmål i hel klasse kan man for eksempel samle inn anonyme lapper.

Gjennomføring

Del ut elevsiden, den finner du til høyre på denne siden.

Elevene skal jobbe med spørsmålene på siden og søke etter kilder. De kan jobbe i par eller hver for seg. Spørsmålene elevene jobber med er anonyme innsendinger til appen Jodel.

I den første delen skal elevene søke etter svar på spørsmålene innsendt på Jodel. Fokuset ligger på hvilke kilder som dukker opp i deres søk, og ikke nødvendigvis innholdet. Elevene velger ut noen kilder som de skal se nærmere på.

I den andre delen skal elevene tverrlese kildene de har funnet. Det vil si å undersøke hvem som står bak disse kildene, og om de har en agenda. Instruksjoner, video om tverrlesing og eksempel ligger på elevsiden.

Etter å ha tverrlest kildene, skal elevene være i stand til å vurdere hvilke av kildene de kan stole på. Dermed er de også i stand til å besvare spørsmålene fra Jodel. De kan også lete etter svar på egne spørsmål dersom de ønsker det.

Alternativer

Dette opplegget egner seg også godt til hjemmeskole eller leksearbeid. Elevene kan jobbe alene eller i par på videochat og notere i et dokument som sendes inn til deg. Du som lærer kan starte med felles klassesamtale før elevene setter i gang med arbeidet.

Ressurser

Du er kanskje også interessert i:

Elevene får kjennskap til hvordan de kan bruke TONE som strategi for å vurdere kilder. Gjennom kortpraten får de både jobbet muntlig, praktisk og skriftlig med kilden.

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet desinformasjon. De lærer også hvordan desinformasjon kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.

En temaside med fokus på undervisningsopplegg og ressurser som passer til bruk i hjemmeundervisning. En del av disse undervisningsoppleggene kan også passe som lekse.