Fagbegreper

  • Viralt
  • Matrise
  • Covid-19
  • Korona
  • Symptomer

Fag


Kjerneelementer


Hensikt

Dette er et bilde som har gått viralt de siste dagene. Det beskriver en matrise med oversikt over symptomer og forskjellen mellom korona, vanlig influensa og forkjølelse.

Det mangler flere symptomer på covid-19 som Verdens helseorganisasjon oppgir.

Bildet stammer fra Danmark, og viser til Verdens helseorganisasjon (WHO) som kilde. Det er imidlertid ingenting som tyder på at bildet kommer fra WHO.

I dette opplegget skal elevene skal stilling til om de stoler på dette bildet eller ikke.Sist oppdatert: 17. mars 2020

Opplegg

Vi anbefaler at du leser gjennom faktasjekken før du setter i gang økten. Gjør gjerne litt research selv så du har oversikt over hva elevene kan møte på.


  • Legg ut oppgavearket til elevene.


  • Be elevene ta stilling til om de stoler på dette bildet eller ikke. Dette trenger de nok litt tid til å sjekke opp før de kommer til en konklusjon selv - du legger opp den tidsrammen som funker best for dere. Når de søker rundt er det lurt å prøve både bildesøk og søk på oppgitt avsender (WHO)


  • La elevene dele konklusjonene sine med hverandre - enten i et videomøte eller en felles kanal/gruppechat. Konsolider faktasjekkprosessen med elevene, og forklar hvorfor vi ikke kan stole på bildet.

Ressurser