Undervisningsopplegg

Stoler du på kilden?

Fagbegreper

Falske nyheter

Konspirasjonsteori

Fag

Norsk

Samfunnsfag

KRLE

Naturfag

Læringsmål

  • Forskjellen på fakta og meninger du blir presentert for.
  • Hva som kjennetegner innhold, kilder og avsendere man kan stole på, og når det er grunn til å være ekstra forsiktig
  • Å reflektere over avsenders motivasjon for å ytre seg

Hensikt

En viktig del av det å ta stilling til informasjon er å vite noe om den som adresserer informasjonen. I dette undervisningsopplegget lærer elevene noen ting de kan se etter for å avgjøre kildens troverdighet.

Omfang: 45 min

Sist oppdatert: 2. juni 2020

Undervisningsopplegg

  1. Del ut lenken til nettsiden til elevene.
  2. På nettsiden ligger det en video med tilhørende oppgaver. Elevene skal se videoen og svare på de tilhørende spørsmålene. Elevene kan svare på oppgavene i et dokument som de leverer inn på læringsplatformen dere bruker.
  3. Du kan eventuelt tilpasse opplegget ved å gi elevene beskjed om å svare på et utvalg av spørsmålene.

Ressurser