Store tall kan være små

Fagbegreper

 • Agenda
 • Troverdighet

Fag

 • Matematikk
 • Naturfag
 • Samfunnsfag

Læringsmål

 • Hva som kjennetegner innhold, kilder og avsendere man kan stole på, og når det er grunn til å være ekstra forsiktig
 • Å reflektere over avsenders motivasjon for å ytre seg

Hensikt

Gjennom undervisningsopplegget blir elevene oppmerksomme på hvordan tall kan spille en viktig rolle i argumentasjon, og at tall kan fremstilles på ulike måter for å skape en viss oppfatning.

Omfang: 30 min

Sist oppdatert: 23. januar 2020


Undervisningsopplegg

 1. I videoen får vi vite at to tall kan få samme fortelling til å se helt forskjellig ut.
 2. Hvilke eksempler brukes i videoen?
 3. Hvilke ting bør vi være oppmerksomme på når vi møter på tall i nyheter og informasjonsmateriale?
 4. Ta for dere en nettavis og se om dere kan finne en artikkel der tall spiller en sentral rolle i argumenteringen.
 5. Hvordan bygger disse tallene opp under innholdet i teksten?
 6. Hvordan kunne tallene vært fremstilt annerledes slik at de ser større eller mindre ut? Ville det ha endret budskapet i teksten?

Ressurser