Temadag om

Falske nyheter og desinformasjon

Fagbegreper

Kilde

Desinformasjon

Falske nyheter

Informasjonslandskap

Fag

Norsk

Samfunnsfag

KRLE

Naturfag

Læringsmål

  • Hva som kjennetegner falske nyheter
  • Hvordan faktasjekke en påstand
  • Hvorfor noen lager og sprer falske nyheter
  • Hva som kjennetegner innhold, kilder og avsendere man kan stole på, og når det er grunn til å være ekstra forsiktig
  • Å reflektere over avsenders motivasjon for å ytre seg

Hensikt

Informasjonslandskapet er større enn noen gang. Gjennom dette undervisningsopplegget får elevene reflektere over hvilke kilder de bruker til informasjon og hvordan de kan avdekke falske nyheter og desinformasjon.

Omfang: 1 dag

Sist oppdatert: 8. juni 2020

Undervisningsopplegg

Dette er et opplegg som kan utgjøre en tverrfaglig dag med temaet falske nyheter og desinformasjon. Opplegget er bygget opp av to introduksjonsøkter, en hoveddel og en avslutningsøkt.

Du kan lese mer om desinformasjon og falske nyheter på temasiden vår.

Introduksjon

Som oppstart denne dagen kan dere jobbe med to oppstartsaktiviteter:

  1. Kortprat desinformasjon Dette er en muntlig aktivitet der elevene kan jobbe sammen. (Er dere ikke fysisk sammen på skolen? Da passer det bedre med Hva er desinformasjon )
  2. Stoler du på kilden?

Lenken du kan dele med elevene ligger under ressurser til høyre på denne siden.

På nettsiden ligger det en video med tilhørende oppgaver. Elevene skal se videoen og svare på de tilhørende spørsmålene. Elevene kan svare på oppgavene i et dokument som de leverer på læringsplattformen dere bruker.

Det kan være lurt å ha en felles oppsummering etter de to introduksjons-oppleggene.

Hoveddel

I opplegget Bevis det! skal elevene bruke det de lærer til å avdekke falske nyheter, og presentere funnene sine. Her kan gjerne elevene jobbe sammen to og to. I dette opplegget får du en del informasjon i lærerveiledningen. Lenken til elevenes oppgave finner du under ressurser.

Avslutning

Avslutningsvis kan dere jobbe med

Videoen som brukes i opplegget er på engelsk.

Her kan elevene bruke det de har lært i løpet av dagen. For eksempel kan svarene på avslutningsoppgavene kobles til funnene elevene har gjort i Bevis det!


Lykke til!

Ressurser