Undervisningsopplegg

Tverrles teksten -hvem er avsender?

Fagbegreper

Kildekritikk

Faktasjekk

Fag

Samfunnsfag

Norsk

Kompetansemål

  • vurderepå kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår

  • bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster

Hensikt

Ofte kan kilden til informasjonen ha stor betydning for troverdigheten til informasjonen. Derfor kan det være lurt å ha som vane å sjekke opp kilden bak informasjon, dette kan gjøres ved en teknikk som kalles tverrlesing. I dette opplegget får elevene noen praktiske tips slik at de selv kan tverrlese kildene sine.

Omfang: 3 timer

Sist oppdatert: 11. desember 2020

Undervisningsopplegget

Hovedmålet i denne aktiviteten er at elevene får øvd seg på teknikken tverrlesing og det å vurdere kildene de bruker, og vise til hvor en har grunnlag for sine påstander. Elevene får trening i å løfte opp argumenter, og se saken fra flere sider.

  1. Del nettsiden med elevene og be dem følge oppskriften. Elevene kan jobbe individuelt eller i små grupper. Det kan være lurt å gå gjennom begrepet tverrlesing (lateral reading) før dere starter med arbeidet. Fra elevsiden:

"Hva er Tverrlesing?

En viktig teknikk for å lese kritisk er å tverrlese teksten eller kilden:

Åpne noen nye faner, google avsender, se hva wikipedia sier om avsender, sjekk hva andre kilder sier om avsenderen og gjør deg selv opp en mening om avsender før du leser selve saken. Det kan også være nyttig å sjekke ut hva avsender har skrevet tidligere. Slik står du sterkere for å ta stilling til innholdet du leser. "

    • Med tanke på nivådifferensiering: Artikkelen med kortest tekst er sak 2 - sportsbibelen.net.

  1. Elevene kan levere inn filmene eller dokumentene de lager på den plattformen dere vanligvis bruker til innleveringer. Dere kan også se noen av videoene felles i klassen.

  2. Alternativt går det an å opprette et videomøte der elevene kan få presentere det de har gjort for deg og de andre elevene.

Ressurser

Lærerveiledning til de ulike artiklene:

Hvem er de?

Er en nettside som legger opp til at man som forbruker kan sammenlikne strømpriser, og motta gode tilbud via deres løsning. De sier selv at Strøm.no er en anbudstjeneste som er utviklet, eid og driftet av Nettbureau AS (org.nr. 997 104 854 MVA). Nettbureau AS driver også andre sammenlikningstjenester som Eiendomsmegler.no, Ferdighus.com og Boligalarmer.no.

Troverdighet?

Strøm.no oppgir Norges vassdrags- og energidirektorat som kilde til teksten sin, noe som kan anses som en solid kilde. Likevel er det noen aspekter ved kilden det er viktig å være oppmerksom på. Det står ikke oppgitt hvem som har skrevet artikkelen eller når den ble sist oppdatert. Selv om innholdet i artikkelen trolig stemmer, så er det viktig å være på vakt mot at innhold i slike artikler kan være vinklet på den ene eller andre måten. Det er utbredt at bedrifter bruker slike "fagartikler" på nettsidene sine både for å gi informasjon, få brukere til å klikke inn på sidene og for å selge produktet de leverer.

Hvem er de?

Sportsbibelen.net er en nettside som er eid av Newsner. Det er et firma som driver viralnettsteder. Et viralnettsted er en nettside som har spesialisert seg på å hente nyhetssaker fra andre medier og sosiale medier og får de til å gå viralt.

Viralnettsteder jobber ofte for å få mange klikk på sidene sine, og slik får de også god inntjening.

I en artikkel Faktisk.no skrev i januar står det at Newsner drives av det svenske selskapet Nyheter365 AB, som i 2018 omsatte for 154 millioner svenske kroner og hadde et resultat på 25 millioner kroner. De driver tilsvarende virksomhet i flere europeiske land, samt i Brasil. I tillegg lager Newsner innholdsmarkedsføring.

Mange av artiklene på sportsbibelen.net er merket med sponset innlegg. Akkurat denne artikkelen oppgis ikke at inneholder reklame. På siden av artikkelen og mellom avsnittene ligger det reklamebannere. Bannerne som ligger løpende i teksten er merket med annonse.

Troverdighet?

Viralnettsteder bruker innhold fra andre medier og sosiale medier, og vinkler det slik at det genererer klikk. Med andre ord er trolig hovedinnholdet i artikkelen til så stole på, men det er lurt å være oppmerksom på at innholdet i slike saker kan være vinklet litt ekstra slik at det vekker følelser hos leseren. Hvis man skal bruke en slik artikkel som en kilde er det lurt å ettergå kildebruken til artikkelen ekstra nøye.

Hvem er de?

Tek.no er eid av VG, som ligger under Schibsted konsernet.

Forfatter av artikkelen er journalist Stein Jarle Olsen. I følge Linkedin profilen til journalisten har han gått på Journalistikk ved Høyskolen i Oslo og tidligere jobbet i Teknisk Ukeblad, blant annet med testing av produkter.

Troverdighet?

Det kommer tydelig frem av artikkelen hvem som har skrevet den og når den ble publisert og oppdatert. Dette kan være med på å styrke troverdigheten. Tek.no oppgir selv at all journalistikk følger de etiske retningslinjene i Vær varsom-plakaten, Redaktørplakaten og Tekstreklameplakaten. Dette betyr blant annet at journalistikken skal være uavhengig. Det fremgår av artikkelen hvilke kriterier de har lagt til grunn i testingen. Samtidig fremgår det ikke av artikkelen hvordan de ulike produktene til testen har blitt valgt ut. For å øke troverdigheten til testen ytterligere burde dette vært med.
Hvem er de?

Apotek 1 er en butikkjede som selger apotekvarer og tjenester i butikk og på nett. Det er en av Norges største apotekkjeder.

Troverdighet:

De oppgir kildene sine til artikkelen: Kilder: Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), Norsk Helseinformatikk (NHI), Folkehelseinstituttet (FHI), UpToDate. Dette er i utgangspunktet solide kilder som vekker troverdighet. Trolig stemmer innholdet i artikkelen. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at innhold i en slik artikkel kan være vinklet på en måte som kan fremme visse produkter apotek 1 selger. Det forekommer også relevant reklame for produkter fra Apotek 1 på siden der artikkelen publiseres, feks for nesespray og hånddesinfeksjon.


Kanskje du også er interessert i:

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet desinformasjon. De lærer også hvordan desinformasjon kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.

Elevene får kjennskap til hvordan de kan bruke TONE som strategi for å vurdere kilder. Gjennom kortpraten får de både jobbet muntlig, praktisk og skriftlig med kilden.

Informasjonslandskapet er større enn noen gang. Gjennom dette undervisningsopplegget får elevene reflektere over hvilke kilder de bruker til informasjon og hva som er med på å farge meningene deres.