Tverrles pepperkakeoppskriften

Fagbegreper

  • Motiv

  • Agenda

  • Reklame

  • Produktplassering

  • Sponset innlegg

Fag

  • Mat og helse

  • Norsk

Læringsmål

  • Å reflektere over avsenders motivasjon for å ytre seg

  • Forskjellen på fakta og meninger du blir presentert for.

  • Hva som kjennetegner innhold, kilder og avsendere man kan stole på, og når det er grunn til å være ekstra forsiktig

Hensikt

Hvorfor har noen pepperkakeoppskrifter flere egg på ingredienslista, mens andre ikke har noen? Kan dette ha noe med hvem som publiserer oppskriften å gjøre?

Ofte kan kilden til informasjonen ha stor betydning for troverdigheten til informasjonen. Derfor kan det være lurt å ha som vane å sjekke opp kilden bak informasjon, dette kan gjøres ved en teknikk som kalles tverrlesing (lateral reading). I dette opplegget får elevene noen praktiske tips slik at de selv kan tverrlese oppskriftene.

Opplegget passer som et tverrfaglig opplegg eller i fagene norsk og mat og helse.

Omfang: 30 min

Sist oppdatert: 11. desember 2020

Undervisningsopplegg

Forberedelser:

Del ut elevsiden til elevene.

Underveis:

Introen: Se gjerne litt sammen på oppgaven, og prat om introen og hvilken leveranse elevene skal ha på slutten.

Tips om reaksjonsvideoer finner du litt lenger ned på denne siden.

del 1: Elevene ser videoene og noterer i et dokument. Det kan være lurt å ta en oppsummerende prat om hva tverrlesing er etter del 1:

En viktig teknikk for å lese kritisk er å tverrlese (lateral reading) teksten:

Åpne noen nye faner, google avsender, se hva wikipedia sier om avsender, sjekk hva andre kilder sier om avsenderen og gjør deg selv opp en mening om avsender før du leser selve saken. Det kan også være nyttig å sjekke ut hva avsender har skrevet tidligere. Slik står du sterkere til å ta stilling til innholdet du leser.

del 2: Her kan elevene jobbe selvstendig eller i samarbeidspar. Du kan selv velge om elevene skal velge fritt mellom pepperkakeoppskriftene, eller om de skal få utdelt hver sin oppskrift de skal se nærmere på.

Ved tverrlesing av de ulike oppskriftene vil det dukke opp forskjellig informasjon. Det er ikke nødvendigvis noe som er rett eller galt, men det kan være ting som er kjekt å vite om, som for eksempel reklame, ingredienser, sponsing og interesseorganisasjoner. Kanskje dukker det opp ting dere ikke visste fra før?

del 3: Her skal eleven bruke det de har lært i del 1 og 2 til å sammenlikne to ulike oppskrifter. Dette er en oppgave som kan kuttes ut, hvis du ønsker et kortere undervisningsopplegg.

del 4: Elevene kan velge mellom å levere oppgaven som en film eller som en plakat.

Avslutning:

Elevene presenterer eller viser frem videoen eller plakaten sin til de andre i klassen eller de andre på gruppa. Kanskje er det noen som har funnet ut litt forskjellige ting? Eller kanskje noen er uenige om vurderingene de har gjort? Dette kan bli spennende klassediskusjoner!

Alternativer:

Hva med å teste ut oppskriftene på skolekjøkkenet og teste ut forskjellen på dem i praksis.

Elevene kan jobbe med tilsvarende opplegg knyttet til oppskrifter som er relevante for dere. Her kan enten du som lærer plukke ut oppskrifter du ønsker at de skal se nærmere på, eller elevene kan få velge oppskrift selv.

Inspirasjon reaksjonsvideo?

Her ser du et eksempel på en reaksjonsvideo, der Pewdiepie reagerer på deepfakes av ham selv, og en video der Wasim reagerer på serien Førstegangstjenesten.

Tips: Prat sammen om hva som kjennetegner en reaksjonsvideo. Prat med elevene om hvordan de kan du lage en kort reaksjonsvideo der de tydelig får frem de faglige argumentene sine. Dette er viktig for at de beholder det faglige fokuset i produksjonen sin.

Kanskje du også er interessert i:

En temaside med undervisningsopplegg og ressurser.

Dette samtalebrettet er ment som en relasjonsbyggende og morsom aktivitet i klasserommet. Samtidig inneholder det spørsmål som oppfordrer til kritisk tenkning rundt bruk av sosiale medier.

Målet med samtalen er å bevisstgjøre elevene på egen bruk av sosiale medier, og være kritisk til de ytringene de møter der inne. Dette står sentralt innenfor de overordnede temaene i fagfornyelsen.

Hvordan lese bilder kritisk? Plattfomer som Instagram, Youtube, Sanpchat, TikTok og 9gag publiserer mye av innholdet i bilde- eller videoformat. I dette undervisningsopplegget får elevene trent på konkrete teknikker for å lokalisere hvor bildet er tatt. De blir også kjent med noen bildeverktøy som kan være nyttig for bildegraving. Passer fra ungdomsskolen.