Undervisningsopplegg

Tverrlesing

Fagbegreper

Tverrlesing

Avsender

Kilde

Kritisk

Fag

Norsk

Samfunnsfag

KRLE

Naturfag

Læringsmål

  • Hva som kjennetegner innhold, kilder og avsendere man kan stole på, og når det er grunn til å være ekstra forsiktig

  • Å reflektere over avsenders motivasjon for å ytre seg

Hensikt

Dette er et selvgående undervisningsopplegg der elevene blir kjent med begrepet tverrlesing. De får en innføringsvideo med tilhørende spørsmål og de får testet ut teknikken i praksis.

Omfang: 60 min

Sist oppdatert: 11. desember 2020

Undervisningsopplegg

Del ut lenken til elevsiden Tverrlesing - elev, den inneholder en kort video om tverrlesing med tilhørende spørsmål og oppgaver. Elevene jobber med oppgavene på elevsiden, og det kan være lurt med en oppsummering på slutten av økta.

Hva er Tverrlesing?

En viktig teknikk for å lese kritisk er "å tverrlese" (lateral reading) teksten eller kilden:

Åpne noen nye faner, gjør et raskt googlesøk på avsender, se hva wikipedia sier om avsender, sjekk hva andre kilder sier om avsenderen og gjør deg selv opp en mening om avsender før du leser selve saken. Det kan også være nyttig å sjekke ut hva avsender har skrevet tidligere. Slik står du sterkere for å ta stilling til innholdet du leser.

Alternativer

Du kan tilpasse opplegget ved å gi elevene beskjed om å svare på et utvalg av spørsmålene.

Opplegget kan passe fint til hjemmeundervisning ved at det er relativt selvgående. Klassen kan ha en oppsummering sammen på slutten av arbeidet, eller elevene kan få i oppgave å presentere funnene sine på oppgave 4 og 5 i smågrupper.

Oppgave 4 eller 5 egner seg også godt å presentere i form av en plakat. Plakaten kan lages digitalt ved feks å bruke en slide i Power Point, Google slides eller Keynote.

Kanskje du også er interessert i:

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med begrepet desinformasjon. De lærer også hvordan desinformasjon kan virke inn på oss og samfunnet vi lever i.

Teknologien knyttet til falske videoer er i stor utvikling. I dette opplegget blir elevene kjent med hvordan falske videoer kan skape ulike utfordringer og diskuterer mulige løsninger.

En temaside med fokus på undervisningsopplegg og ressurser som passer til bruk i hjemmeundervisning. En del av disse undervisningsoppleggene kan også passe som lekse.