Ukjent avsender

Fagbegreper

 • Avsender
 • Troverdighet
 • Argumenter
 • Status

Fag

 • Naturfag
 • Norsk

Kompetansemål

Norsk

 • orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget
 • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon

Naturfag

 • identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk
 • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner

Hensikt

I dette opplegget skal elevene lese tekster om et spesifikt tema og reflektere over sammenhengen mellom innholdet i en tekst og det vi vet om om avsender. Leser vi teksten annerledes når vi kjenner avsender fra før?

Omfang: 60-90 min

Sist oppdatert: 4. februar 2020

Undervisningsopplegg

Før undervisningen:

Elevene skal lese tre tekstutdrag. De ligger både som egne delbare dokumenter og samlet i en utskriftsfil - du velger den løsningen som passer deg best.

Presentasjonsfilen er ment som visuell støtte gjennom hele undervisningsopplegget, og kan være lurt å ha åpen på lerretet når undervisningen starter.

Les tekstene (lysbilde 2, 5 og 8)

Elevene skal lese gjennom en tekst av gangen. For hver tekst skal de

  • Markere alle fagbegreper de finner
  • Skrive ned hovedpåstanden for hver tekst

Gå gjennom tekstene (lysbilde 3, 4, 6, 7, 9 og 10)

Ha en plenumsdiskusjon for hver tekst

  • Hvilke fagbegreper fant elevene?
  • Hva er hovdedpåstandene i tekstene?

Bli kjent med avsenderne (lysbilde 11-13)

Mens elevene har tekstene foran seg, kan de ta en bakgrunnssjekk på alle de tre avsenderne. De kan for eksempel søke på hver av avsenderne på Wikipedia, Snl.no, eller sjekke hva andre kilder sier om avsenderne. Forsøk å finne svaret på spørsmålene under.

For hver avsender, oppsummer med elevene om spørsmålene under

  • Hvem er avsender?
  • Hvem eier/hva gjør avsender?
  • Stoler du på avsender?

Elevene skal ikke avsløre hvem de tror har skrevet de ulike tekstene helt enda.

Link riktig tekst til riktig forfatter (lysbilde 14-19)

La elevene diskutere i læringspar.

  • Hvem har skrevet hvilken tekst?
  • Tror de det på grunn av hovedpåstanden?
  • Tror de det på grunn av fagbegrepene?

Avslør avsenderne for elevene.

  • Var det noe som overrasket?


Ressurser

Lenker til fulle artikler: