Vær en faktasjekker!

Fagbegreper

Faktasjekk

Tverrlesing

Feed

Fag

Alle

Læringsmål

  • Hva som kjennetegner falske nyheter

  • Hvordan faktasjekke en påstand

  • Hva som kjennetegner innhold, kilder og avsendere man kan stole på, og når det er grunn til å være ekstra forsiktig

Hensikt

I dette undervisningsopplegget legges det til rette for at elevene selv kan være faktasjekkere. Gjennom en praktisk tilnærming får de lære noen av metodene som profesjonelle faktasjekkere bruker når de skal avdekke falsk informasjon. Hensikten med opplegget er at elevene skal innarbeide teknikkene slik at de selv kan bruke dem når de ferdes på nett.

Omfang: 90 -140 min

Sist oppdatert: 22. desember 2020

Undervisningsopplegg

Mål

Målet for dette opplegget er at elevene skal lage sin egen faktasjekk som presenteres i en kort video.

Forberedelse

Vedlagt finner du en lærerveiledning til faktasjekken som elevene skal utføre. Det kan være lurt å printe eller gjøre klar skriverammene slik at elevene lett får tak i dokumentene. Del ut elevsiden til elevene.

Gjennomføring

Introduser oppgaven og vis eksempelvideoen. Det kan være lurt å gå gjennom teknikkene som blir brukt i videoen sammen med elevene. Vis eller del ut den ferdig utfylte skriverammen som hører til videoen for å vise hvordan elevene kan planlegge innholdet i sin egen video.

Den blanke skriverammen kan elevene bruke som støtte når de skal produsere egen film. De velger selv hvor mange ulike teknikker de ønsker å bruke, men de bør bruke minst to ulike. Elevene kan gjerne finne noe i sin egen feed som de kan faktasjekke, eller de kan bruke et av forslagene som vi har lagt i dokumentet "Forslag til saker som kan faktasjekkes". Gode tips til selve produksjonen, redigeringsprogrammer etc. finnes i elevressursen "Tips og triks til video".

Vedlagt ligger også et eksempel på en elevprodusert faktasjekk fra Mediawise. Denne kan elevene gjerne se for å få inspirasjon.

Ressurser til lærer

Ressurser til elever

Vær en faktasjekker! Elev

Kanskje du også er interessert i:

Temaside med undervisnignsopplegg og ressurser knyttet til sosiale medier.

Dette samtalebrettet er ment som en relasjonsbyggende og morsom aktivitet i klasserommet. Samtidig inneholder det spørsmål som oppfordrer til kritisk tenkning rundt bruk av sosiale medier.

Målet med samtalen er å bevisstgjøre elevene på egen bruk av sosiale medier, og være kritisk til de ytringene de møter der inne. Dette står sentralt innenfor de overordnede temaene i fagfornyelsen.

Hvordan lese bilder kritisk? Plattfomer som Instagram, Youtube, Sanpchat, TikTok og 9gag publiserer mye av innholdet i bilde- eller videoformat. I dette undervisningsopplegget får elevene trent på konkrete teknikker for å lokalisere hvor bildet er tatt. De blir også kjent med noen bildeverktøy som kan være nyttig for bildegraving. Passer fra ungdomsskolen.