Kildekritikk

Kildekritikk: Nyheter

60 min

Den samme nyheten kan presenteres på ulike måter. Hvordan kan det påvirke oss, og hvordan kan vi være bevisste på det?

Hjemmeskole
Tekstarbeid
Diskusjon

Forberedelse

Se over elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene. Bestem om du ønsker å printe ut arbeidsarkene, eller om elevene skal laste dem ned på sine maskiner. Under finner du vårt forslag til gjennomføring av opplegget.Gjennomføring

Introduser timen ved å snakke med klassen om hva de skal lære i løpet av økta.

 • Hvordan en sak kan fremstilles/vinkles på flere måter, og hvordan det kan påvirke oss.
 • Hvordan bilder blir brukt for å påvirke oss.
 • Hvordan det gjennom overskrifter og ordbruk velges hvilken info som er i fokus.

Del deretter ut elevsiden.

Elevene velger seg en sak

Elevene velger seg en nyhetssak som de skal se nærmere på. Klassen kan jobbe med samme nyhetssak, eller elevene kan velge sin egen. De leter etter flere kilder til samme sak.

Elevene velger kilder

Elevene velger seg to eller tre av kildene fra forrige oppgave som de skal sammenligne. De ser på forskjeller og likheter på de ulike kildene.

Elevene sammenligner

Elevene går i dybden og gjør en analyse av de ulike kildene ved å svare på spørsmål på elevsiden.

Avslutning

Gjennomgå oppgavene fra elevsiden felles etter at elevene har jobbet med dem. Ta gjerne også opp igjen læringsmålene fra starten av økta.

 • Hvordan en sak kan fremstilles/vinkles på flere måter, og hvordan det kan påvirke oss.
 • Hvordan bilder blir brukt for å påvirke oss.
 • Hvordan det gjennom overskrifter og ordbruk velges hvilken info som er i fokus.

Hvilke erfaringer har elevene fått? Har de gjort seg opp en mening om kildene de har undersøkt nærmere? Har de ulike gruppene noen sammenfallende eller sprikende erfaringer?

Alternativer

Kompetansemål

 • Norsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

 • Politikk, individ og samfunn

  Bruke samfunnsvitenskapelige tenkemåter til å sammenlikne kulturer .

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.

 • Medier og kommunikasjon

  Innhente, vurdere og bearbeide relevante kilder i eget arbeid.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Vurdere kva som kan påverke val av medium.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Diskutere objektivitetsomgrepet i samband med formidling av stoff i media.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling