Om Snakk!

Samtaler om digitalt liv mellom foreldre og barn

Tenk har utviklet Snakk! basert på data fra forskningsprosjektet DigiGen. Hensikten er å tilgjengeliggjøre ny og relevant forskning for et større publikum, med mål om å styrke digital kompetanse og bidra til å utvikle bevisste og aktive medborgere.

Om Snakk!

Internett, gaming og sosiale medier er en viktig del av barn og unges identitetsbygging. Som voksen er det vanskelig å vite hvordan vi kan prate med barn og unge om det som skjer på skjermen. For barn kan det være vanskelig å snakke om en verden de voksne ikke kjenner til eller kjenner seg igjen i. Forskning viser at norske foreldre er mer opptatt av hvor mye tid barna deres bruker foran skjermen, fremfor innholdet de møter der. Samtidig viser data fra DigiGen at barn og unge trenger at vi i større grad prater med dem om det de opplever på nett og at voksne må ta større del i, og vise interesse for, barn og unges digitale liv. Dette er et behov Snakk! møter. Snakk! tilbyr kunnskap om barn og unges digitale liv og gir verktøy som legger til rette for refleksjon og samtale rundt dette.

Snakk! består nå av tre ulike informasjonsvideoer, tilhørende samtalekort og et brettspill under utvikling.

Innholdet retter seg hovedsakelig mot barn og unge mellom 10 og 14 år, men kan også passe til både eldre og yngre aldersgrupper.

Du finner alle ressursene her

Om DigiGen!
Forskningsprosjektet DigiGen er et europeisk forskningsprosjekt. Navnet DigiGen viser til Den digitale generasjonen, den generasjonen av unge som aldri har opplevd en verden uten internett, smarttelefoner og sosiale medier. Prosjektet har undersøkt hvordan digitalisering og teknologiutvikling påvirker barn og unges liv, og ser på hvilke måter unges hverdagsliv kan påvirkes positiv av ny teknologi og også hvilke utfordringer denne teknologien gir. Prosjektet består av forskere på OsloMet og NOVA, samt forskningsinstitusjoner i syv europeiske land. Du finner all informasjon om DigiGen på deres nettsider